Skoči do osrednje vsebine

Agencija je danes izdala odločbe za pridobitev podpore za krizno destilacijo vina

Vinarjem je bilo izdanih 26 odločb v skupni vrednosti 5.432.240 evrov za destilacijo 6.790.300 litrov vina.

Agencija je upravičencem danes izdala odločbe za pridobitev podpore za ukrep krizne destilacije vina v skupni vrednosti 5.432.240 evrov, in sicer za destiliranje 6.790.300 litrov vina (od tega za 3.730.112 litrov iz vzhodne in za 3.060.188 l vina iz zahodne regija).

Vinarji so vino lahko destilirali doma in v tujini. V Italiji je bilo za destilacijo oddanih 3,28 milijonov litrov, v Hrvaški 1,6 milijonov litrov, v Sloveniji pa 1,9 milijonov litrov vina.

Višina podpore za krizno destilacijo je 0,80 evra za liter vina, ki je predmet krizne destilacije. Za pridobitev podpore so morali vlagatelji vino destilirati in izkazati, de je alkohol namenjen uporabi izključno v industrijske namene, in sicer za razkužila in farmacevtsko uporabo ali za pridobivanje energije.

Upravičencem bo odobrena podpora predvidoma izplačana 15. oktobra 2020.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja