Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.2. Predlog spremembe seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.3. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.4. Predlog soglasja k pobudi Občine Brežice za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog soglasja k finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.6. Predlog uvrstitve novega projekta 1914-20-0023 Izgradnja strelišča Apače v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.7. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2019, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Kubo v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Norveško v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 13. oktobra 2020 v Luksemburgu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 15. oktobra 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni ministrski videokonferenci za zaposlovanje in socialno politiko 13. oktobra 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.15. Predlog razveljavitve sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Slovenske hiše v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v razvoju projekta »iMARS« Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.17. Informacija o srečanju ministrov za notranje zadeve Republike Avstrije in Republike Slovenije na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ob robu izvedbe pilotnega projekta uporabe dronov za nadzor državne meje 13. oktobra 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.18. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca na srečanju državnih sekretarjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, pristojnih za področje varstva potrošnikov, 16. oktobra 2020 v Berlinu, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z osvežitvijo zunanjepolitične strategije Slovenije, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z notifikacijo Avstrijske državne pogodbe, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z davčnimi ugodnostmi na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s COVID-19 in zagotavljanjem pomoči otrokom in ostalim osebam s posebnimi potrebami, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Matjaža Nemca v zvezi s predvidenimi ukrepi Vlade Republike Slovenije glede zagotavljanja varnosti na divjih kopališčih reke Soče in ostalih slovenskih rekah, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s povračilom potnih stroškov Zavoda za zdravstveno zavarovanje, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sprenevedanjem vlade pred drugim valom pandemije, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s samooskrbo iz obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev lokalnim skupnostim za uresničitev razvojnih projektov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oblikovanjem platforme gospodarskega razvoja Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z debirokratizacijo tujih naložb, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno-razvojnimi izzivi lokalnih skupnosti, poročevalec: Zvonko Černač  

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, poročevalec: Peter Šuhel 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uradom za demografijo, poročevalec: Peter Šuhel  

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim neizvrševanjem nalog, sprejetih v Državnem zboru, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omejitvijo razpisov za nevladne organizacije, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s finančno odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z dodatnim financiranjem prostovoljnih gasilskih društev, poročevalec: mag. Matej Tonin    

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič   

2.3. Osnutek načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Zvonko Černač 

2.5. Predlog spremembe projekta 2330-20-0038 Odprava motenj v vinskem sektorju - COVID-19 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MKGP), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

2.7. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

2.8. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

3A. Predlog uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, poročevalec: dr. Miha Pogačnik    Gradivo

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. – Poročilo o izvajanju investicijskega projekta drugi tir Divača – Koper, poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

5.2. Predlog razrešitve nacionalne koordinatorice za frankofonijo

5.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Usmerjevalnega odbora za izvajanje finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020

5.4. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga

5.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

5.8. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213011 na Občino Žalec

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Tomaž Gantar

6.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

6.3. Predlog razrešitve nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, poročevalec: dr. Božo Predalič

6.4. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, poročevalec: dr. Božo Predalič

6.5. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda javnemu uslužbencu ob premestitvi na Ministrstvo za kulturo, poročevalec: dr. Vasko Simoniti