Skoči do osrednje vsebine

Finančni ministri EU dosegli soglasje o mehanizmu za okrevanje in odpornost

Minister mag. Andrej Šircelj se je danes udeležil neformalne videokonference ministrov za ekonomske in finančne zadeve. Ministri so razpravljali o novem mehanizmu za okrevanje in odpornost ter izmenjali mnenja o Svežnju ukrepov za digitalne finančne storitve in Akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov, ki ju je predstavila Evropska komisija.

Zastave visijo na drogovih in plapolajo na modrem nebu

Zastave EU | Avtor Ministrstvo za finance

Zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve se je začelo z razpravo o predlogu Uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Ministri so se strinjali, da je predlog ambiciozen in naravnan v pravo smer okrevanja, ki bo sledilo zelenim in digitalnim smernicam. Predlog uredbe so ministri držav članic potrdili z namenom čimprejšnjega koriščenja sredstev za okrevanje, hkrati pa so pozvali k hitri obravnavi predloga tako v Evropskem parlamentu kot tudi v nacionalnih parlamentih.

"Mehanizem za okrevanje in odpornost bo zagotovil zagon nacionalnih programov okrevanja, v sklopu katerih se bodo izvajale reforme in nove investicije. Treba je stremeti k čimprejšnji operacionalizaciji mehanizma z namenom čimprejšnjega izhoda iz krize. Pri tem se je nujno osredotočiti na to, da to ne bo predstavljalo administrativnih ovir. Slednje bo pripomoglo k večji angažiranosti pri novih reformnih projektih in črpanju evropskih sredstev," je povedal minister Šircelj.

Razprava o novem Svežnju ukrepov za digitalne finančne storitve se je osredotočila na prednosti in tveganja, ki jih na področje finančnih storitev prinaša digitalizacija. Ministri so bili mnenja, da je treba storiti korak naprej, obenem pa zagotoviti varnost potrošnikov.

Ministri so izmenjali mnenja o Akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov. Cilj načrta je vzpostavitev enotnega kapitalskega trga in s tem zagotavljanje enakega dostopa do naložb in možnosti financiranja za državljane in podjetja po vsej Evropski uniji. Slovenija si prizadeva za sprejetje ukrepov, ki bi koristili tudi kapitalskim trgom manjših gospodarstev in ne le večjim finančnim centrom.