Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge – prva obravnava, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2019,Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. 36., 37. in 38. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog spremembe seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Predlog soglasja k pobudi Občine Brežice za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7A. Predlog soglasja k finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Skupščina 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. – Poročilo o izvajanju investicijskega projekta drugi tir Divača – Koper, Poročevalec: Jernej Vrtovec

III.  ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Kubo v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Norveško v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 13. oktobra 2020 v Luksemburgu, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 15. oktobra 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 44. videokonferenčnem sestanku Odbora za evropski statistični sistem 8. in 9. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 11. in 12. septembra 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s slovaškim ministrom za transport in gradbeništvo Andrejem Doležalom 6. oktobra 2020 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca na srečanju državnih sekretarjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, pristojnih za področje varstva potrošnikov, 16. oktobra 2020 v Berlinu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 164. videokonferenčni seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. in 14. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z davčnimi ugodnostmi na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev lokalnim skupnostim za uresničitev razvojnih projektov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oblikovanjem platforme gospodarskega razvoja Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s tarifo za uporabo avtorskih del, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z debirokratizacijo tujih naložb, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s samooskrbo iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno-razvojnimi izzivi lokalnih skupnosti, Poročevalec: Zvonko Černač

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s finančno odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj