Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je danes objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih, z oznako RS69 in RS71.

Republika Slovenija objavlja obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v evrih:

  • s skupno nominalno vrednostjo1.605.866.000 evrov, kuponsko obrestno mero 4,375 % in zapadlostjo leta 2021 (ISIN:  SI0002103149;  skrajšano ime obveznice RS69) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.000.000.000 evrov, kuponsko obrestno mero 3,000 % in zapadlostjo leta 2021 (ISIN: SI0002103388; skrajšano ime obveznice RS71)

Obvestilo objavljamo skladno s pogoji za odkup obveznic, objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 5. oktobra 2020 (“Tender Offer Memorandum”).

Ponudba za odkup obveznic velja od 5. oktobra 2020, in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu s Tender Offer Memorandum, veljala do 12. oktobra 2020.

Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup obveznic je objavljeno spodajz enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na portalu Ljubljanske borze (SEOnet), na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

Ni namenjeno razdeljevanju ali posredovanju v katero koli jurisdikcijo ali kateri koli osebi, ki se nahaja ali je rezident katere koli jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito (glej »omejitve ponujanja in razdeljevanja« (»offer and distribution restrictions«)) v obvestilu o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic in v ponudbenem dokumentu za odkup (»tender and exchange offer memorandum«).