Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljen je sistem Skrinja – poslovna inteligenca v državni upravi

Sistem poslovne inteligence Skrinja je bil dan v uporabo konec avgusta kot horizontalna platforma za državne organe.

Simbolični prikaz okroglega grafikona ter grafikona s stolpci

Grafikoni kot rezultat poslovne analitike | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Z vzpostavitvijo sistema poslovne inteligence v državni upravi uporabnikom omogočamo, da podatki postanejo informacije za boljše odločitve. Prvi podatkovni vir, ki je zaživel v sistemu Skrinja, je sistem plač javnega sektorja (ISPAP), katerega skrbnik je Direktorat za javni sektor Ministrstva za javno upravo.

V razvoju je podatkovni vir javna naročila v javnem sektorju, ki bo sledil v naslednjih mesecih. Sledi Krpan – dokumentni sistem ter nato še drugi. 

Skrinja uporabnikom omogoča pridobivanje podatkov v realnem času, avtomatizacijo analiz in poročil ter napovedno analitiko za pripravo različnih scenarijev, tako za potrebe strateškega načrtovanja kot tudi za operativno raven.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na splošnem elektronskem naslovu skrinja@gov.si ali naslovih strokovnih sodelavk projekta paula.kolenko@gov.si in alenka.krebs@gov.si.