Skoči do osrednje vsebine

Delovni obisk ministrice Kozlovič v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes, 2. oktobra 2020, obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. V okviru delovnega obiska se je pogovarjala z direktorjem zavoda Robertom Šilcem in sodelavci, ki vodijo posamezno strokovno področje. Seznanila se je z razmerami v zavodu in nekaterimi izzivi, s katerimi se soočajo zaposleni. Po uvodnem pogovoru si je ogledala bivalne prostore zaprtega in polodprtega oddelka zavoda, skupaj z drugimi spremljajočimi prostori.

z leve proti desni direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor Robert Šilc, ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij režejo trak ob odprtju novih prostorov za obiske zaprtih oseb

Odprtje novih prostorov za obiske zaprtih oseb (z leve proti desni direktor ZPKZ Maribor Robert Šilc, ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, generalni direktor URSIKS mag. Bojan Majcen) | Avtor Foto: Alex Dinčič

Obisk je bil namenjen tudi odprtju novih prostorov za obiske zaprtih oseb, ki predstavljajo pomembno pridobitev za zavod in izboljšujejo tako pogoje bivanja zaprtih oseb kot tudi dela zaposlenih. Prostori so po zaključku gradbenih del v poletnih mesecih že v uporabi, na simboličen način pa jih je ministrica mag. Kozlovič skupaj z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom in direktorjem zavoda Maribor Robertom Šilcem predala v uporabo.

Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da se je v mariborskem zaporu z izvedeno investicijo kakovost bivanja in dela bistveno izboljšala. Zahvalila se je vsem zaposlenim za njihovo uspešno in strokovno opravljanje nalog, pa tudi za učinkovito soočanje z epidemijo koronavirusa v spomladanskih mesecih.

Razlog prenove prostorov za obiske zaprtih oseb je bil v neprimernosti obstoječih prostorov, na kar je v svojih poročilih redno opozarjal tudi Urad varuha človekovih pravic. Novi prostori za obiske so opremljeni po sodobnih varnostnih in drugih strokovnih standardih - med drugim vključujejo prijazen igralni prostor za otroke, dostop v objekt je omogočen gibalno oviranim osebam, na razpolago je previjalni prostor za otroke, za izvajanje obiskov razpolagamo z dvanajstimi steklenimi enotami za nadzorovane obiske, prav tako je na voljo tudi večji prostor za izvajanje obiskov brez steklene pregrade. Gradbene aktivnosti za prenovo celotnega območja so bile razdeljene na dve operativni fazi, z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja obiskov zaprtih oseb tekom gradbenih del.

Prva faza je zajemala ureditev garderob pravosodnih policistov, preureditev zadnjega dela delavniških prostorov Javnega gospodarskega zavoda Rinka v prostor za obiske ter pisarn inštruktorjev in je trajala od septembra 2017 do konca leta 2017, ter selitev transformatorske postaje od julija 2019 do konca septembra 2019.

Druga faza je zajemala izgradnjo novih prostorov za obiske zaprtih oseb, vzpostavitev novega videonadzornega centra, nakup pohištva ter prenovo videonadzornega sistema in se je izvajala od septembra 2019 do konca julija 2020. Krajši zamik je bil pogojen z omejitvami gradbenih del iz razlogov preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. Skupaj je celotna investicija znašala 1.325.469,26 EUR.

Predstavniki ministrstva, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor sedijo za mizo in se pogovarjajo o razmerah v mariborskih zaporih

Delovni sestanek vodstva ministrstva, URSIKS in ZPKZ Maribor | Avtor Foto: Alex Dinčič

1 / 2