Skoči do osrednje vsebine

Agencija je danes izdala odločbe za krizno skladiščenje vina

Vloge so vlagatelji lahko vložili do 5. avgusta 2020, Agencija pa je danes upravičencem izdala 16 odločb v skupni vrednosti 69.985 evrov, in sicer za krizno skladiščenje 7.518,75 hektolitrov vina (od tega za 6.399,81 hektolitrov vzhodne in za 1.118,94 hektolitrov vina zahodne regija).

Odobrena sredstva bodo v obliki predplačil upravičencem izplačana v drugi polovici naslednjega tedna.

Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 določa začasna izjemna ukrepa, namenjena odpravi motenj na trgu z vinom zaradi pandemije COVID-19, in sicer ukrep krizne destilacije vina in ukrep kriznega skladiščenja vina.

Upravičenci do podpore za krizno skladiščenje vina so pridelovalci vina:

  • ki so imeli na dan 13. marec 2020 v register prijavljenih vsaj 30.000 litrov vina letnika 2019;
  • ki so imeli v letu 2019 v register prijavljene zaloge vina v količini vsaj 50 % povprečnega v register prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let;
  • ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev podpore.

Upravičenci morajo za pridobitev podpore v skladu z veljavnimi predpisi izpolnjevati naslednje pogoje:

  • upravičenec lahko pridobi podporo za krizno skladiščenje vina letnika 2018 oziroma 2019, pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za obdobje šest mesecev do enega leta, za količino vina, ki ne presega 20 % količine prijavljenega pridelka vina za leto 2019;
  • vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se mora skladiščiti v obdobju najmanj od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja