Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o vladavini prava v Sloveniji za leto 2020 - Slovenija je razvila nadaljnje ukrepe za preprečevanje korupcije in večjo preglednost javnih naročil

V Poročilu Evropske komisije o vladavini prava se Slovenija na področju javnih naročil po transparentnosti uvršča med najbolj razvite članice OECD, saj je uvedla več ukrepov za preprečevanje korupcije na področju javnih naročil.

Eden od ukrepov oziroma orodij za preverjanje integritete organizacije so načrti integritete, ki predstavljajo dokumentiran postopek za oceno ravni ranljivosti in izpostavljenosti neetičnim ali koruptivnim praksam. Vse javne ustanove so dolžne svoje načrte integritete poslati Komisiji za preprečevanje korupcije, s primarnim ciljem prepoznavanja tveganj in izvajanja ukrepov za krepitev integritete.

Zakon o javnih naročilih vključuje sistem za obvezno elektronsko oddajo in objavo ponudb določene vrednosti skupaj s končnimi odločitvami in obrazložitvami naročnika. Te ukrepe spremljajo zahtevane izjave o premoženju odgovornih za javna naročila. Informacijska rešitev STATIST že od leta 2016 zagotavlja objavo informacij o javnih naročilih, oddanih v Sloveniji od leta 2013 dalje.

Ob tem še dodajamo, da ravno v tem mesecu na Ministrstvu za javno upravo, v sodelovanju z Uradom za javna plačila Republike Slovenije (UJP), pričenjamo s projektom povezave med registrom plačil UJP in Portalom javnih naročil. Javnosti bodo na voljo podatki ne le o vseh oddanih naročilih, ampak tudi konkretne povezave z izplačili oziroma porabo sredstev na podlagi oddanih naročil, kar bo nedvomno pripomoglo k transparentnosti javnega naročanja in porabi javnih sredstev. Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev.