Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 16. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičninah vse v k. o. 440 Doklece, ter vpis lastninske pravice, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

7. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, organa v sestavi  Ministrstva za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Novo mesto, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljubljana-Šiška, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju v Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič