Skoči do osrednje vsebine

Na skupnem sestanku o možnostih za izboljšanje operativnega sodelovanja med državnim tožilstvom in policijo

Danes, 23. septembra 2020, je potekal sestanek predstavnikov pravosodnega in notranjega ministrstva ter Vrhovnega državnega tožilstva in Policije. Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, generalni državni tožilec Drago Šketa in namestnik generalnega direktorja policije Jože Senica so govorili o krepitvi zaupanja v delovanje organov odkrivanja in kazenskega pregona – državnega tožilstva in policije s ciljem izboljšanja operativnega dela na tej ravni.

Udeleženci so najprej izrazili zadovoljstvo z dosedanjimi prizadevanji za strokovno in zakonito delo v kazenskem postopku. Strinjali so se, da sta izjemno pomembna hitro ukrepanje in hitro zbiranje tistih dokazov, ki so potrebni za presojo ovadbe.

Bili so enotnega mnenja, da se v okviru obstoječe delovne skupine preučijo naslednje vsebine:

- Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki ureja vprašanja policijskega obveščanja tožilstva in tožilskega usmerjanje policije,

- neskladje med statističnimi podatki policije in državnega tožilstva, ki je prisotno že mnogo let,

- možnosti elektronskega poslovanja med organoma.

Za navedena vprašanja je treba ugotoviti, ali so potrebne spremembe normativnih okvirov ali pa je treba le izboljšati operativno prakso med obema institucijama. Tako bo v nadaljevanju delovna skupina podala svoje predloge, udeleženci današnjega sestanka pa so se zavezali, da se bodo z izsledki in predlogi seznanili in po potrebi ustrezno ukrepali.

Današnji sestanek so udeleženci namenili tudi poenotenju metodologije oziroma obdelave statističnih podatkov med policijo in državnim tožilstvom. Strinjali so se, da je treba določiti enotno obliko spisa in digitalizirati sodelovanje med obema organoma.