Skoči do osrednje vsebine

33. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se seznanila z Jesensko napovedjo 2020 in obravnavala Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Vlada je na današnji seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2020 in obravnavala Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Na današnji seji je vlada obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikoronski paket. Nosilec petega svežnja ukrepov je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki so namenjeni zaščiti delovnih mest, skrbi za starejše in preprečevanju širjenja okužb s COVID-19.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pripravil Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2020. Junija letos so se napovedi za najpomembnejše trgovinske partnerice nekoliko izboljšale, z okrevanjem aktivnosti in dogovorom na ravni EU o finančnem paketu za okrevanje evropskega gospodarstva pa so se izboljšali tudi kazalniki zaupanja. Vse našteto je pripomoglo k nekoliko manjšemu upadu BDP od predvidenega. Tako lahko že spremljamo postopno, a kljub vsemu diferencirano povečanje aktivnosti v številnih dejavnostih.

Vlada je obravnavala Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu in ga pred dokončno potrditvijo na vladi pošlje Ekonomsko-socialnemu svetu.