Skoči do osrednje vsebine

Agencija je danes izdala odločbe za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Upravičencem je bilo izdanih 275 odločb v skupni vrednosti 3,13 milijonov evrov, in sicer za izvedbo prestrukturiranja in preusmeritve na 159 hektarjih vinogradov (na 73 hektarjih vzhodne in na 86 hektarjih zahodne regije).

Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v naslednjih dneh.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je namenjena vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja.

Prestrukturiranje vinograda vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od 10 let ali
pa gre za zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja