Skoči do osrednje vsebine

Nadzor zaščitnih mask v času epidemije Covid-19

Različne vrste zaščitnih mask se lahko uvrščajo med osebno varovalno opremo ali med medicinske pripomočke, ter med tako imenovane higienske maske, kot smo jih poimenovali.

Na Tržnem inšpektoratu smo pristojni za na nadzor zaščitnih mask, ki se uvrščajo med osebno varovalno opremo. Za nadzor mask, ki se uvrščajo med medicinske pripomočke je pristojna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

Dne 25. 3. 2020 smo objavili novico z naslovom Uporaba mask za zaščito v času pandemije.

Od izbruha epidemije Covid-19 na podlagi prijav, osebnih zaznav in drugih obvestil izvajamo nadzor osebne varovalne opreme, ki se nahaja na trgu in jo ponujajo različna podjetja. V primeru neizpolnjevanja predpisanih zahtev lahko skladno z ugotovitvami in pristojnostjo ukrepamo z izdajo odločbe o prepovedi ali omejitvi omogočanja dostopnosti na trgu neskladnih proizvodov ali prepovedi distribucije proizvoda na trgu ali umika oziroma odpoklica proizvoda.

V sodelovanju s Finančno upravo smo glede na določbe 27. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 opravljali nadzor pri uvozu. Tako smo v mesecu marcu, aprilu in maju s strani Finančne uprave prejeli 69 obvestil o zadržanju sprostitve osebne varovalne opreme v prosti promet. Od tega je bila v 14 primerih zaradi ugotovljenih neskladnosti izdana odločba o prepovedi dajanja proizvodov na trg in podan odgovor Finančni upravi, da se zadevno blago ne sprosti v prosti promet. Nadalje so se v 9 primerih dobavitelji odločili, da zaradi neizpolnjevanja zahtev uvoza ne bodo izvedli, v 9 primerih, ko je šlo za uvoz medicinske opreme, pa smo izvedli odstop na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. 

V času razglašene epidemije smo preko sistema RAPEX prejeli 38 obvestil v zvezi z zaščitnimi maskami in v primeru najdenega proizvoda, zaščitne maske FFP2 Dromex, dne 22. 5. 2020 objavili obvestilo o nevarnem proizvodu.

Dodatno lahko navedemo, da smo v času epidemije prejeli preko 120 vprašanj različnih gospodarskih subjektov in posameznikov v zvezi z zahtevami za maske kot osebno varovalno opremo ali glede zahtev za higienske maske. Na vsa vprašanja smo odgovorili, nekaterim gospodarskim subjektom tudi večkrat, saj so pošiljali različne listine. Najpogostejša vprašanja so bila glede predpisanega označevanja mask, ustreznosti certifikatov ter kdo jih lahko izda.

Trenutno je v teku administrativni nadzor zaščitnih mask pri prodajalcih tako v klasičnih prodajalnah kot na spletu, pri čemer se preverja ustreznost oznak, navodil in listin o skladnosti.