Skoči do osrednje vsebine

Uporaba mask za zaščito v času pandemije

V medijih lahko zadnje dni zasledimo prizadevanja posameznih podjetij in posameznikov, ki želijo z inovativnimi pristopi, od šivanja mask iz različnih materialov do uporabe doma izdelanih mask, pomagati pri pomanjkanju zaščitne opreme, kar je zelo pohvalno. V izogib zavajanju javnosti in z namenom varovanja zdravja prebivalcev, ki se zanesejo, da vse maske, ki se pojavljajo na trgu, zagotavljajo ustrezno zaščito in posledično tudi vplivajo na odločitev potrošnikov za nakup, dajemo nekaj pojasnil.

V danih razmerah je dobrodošla ponudba različnih mask, seveda ob upoštevanju vseh higienskih priporočil in namembnosti uporabe, da se s tem prepreči razprševanje kapljic na druge osebe in okolico.

V izogib uporabi morebitnih nepoštenih poslovnih praks, ki so z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami prepovedane, prosimo vse tiste, ki izdelujejo maske in nimajo izvedenih vseh postopkov ugotavljanja skladnosti, kot so določeni z veljavno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi, da v izjavah v medijih ali pri kakršnemkoli trženju ne uporabljajo zavajajočih podatkov ali navedb.

Osebna varovalna oprema za zaščito dihal (maske) se glede na določbe Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi in namembnost nudenja zaščite uvršča v kategorijo III, za katero so predpisani posebni postopki ugotavljanja skladnosti. V ta postopek mora biti vključen tudi t. i. priglašeni organ, ki skladnost opreme potrdi z izdajo Certifikata o EU pregledu tipa, ta certifikat pa je osnova, da proizvajalec pripravi in izda Izjavo EU o skladnosti, na podlagi katere se na proizvod lahko namesti oznaka CE.

Pogosto lahko zasledimo, da se prodajajo zaščitne maske tipa FFP2 ali FFP3, za katere veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/425 in harmonizirani standard SIST EN 149:2001+A1:2009. Tovrstne maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Več o standardih za zaščitno opremo je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenski inštitut za standardizacijo zainteresiranim omogoča začasen brezplačen dostop do določenih standardov s področja osebne varovalne opreme.

Maske se lahko uvrščajo tudi med medicinske pripomočke, za katere veljajo zahteve Zakona o medicinskih pripomočkih in Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Te maske morajo v zvezi z nudenjem zaščite uporabnikom v zdravstvu prav tako imeti izvedene predpisane postopke ugotavljanja skladnosti, med katere se uvršča tudi oznaka skladnosti CE. Nadzor nad izvedbo postopkov skladnosti medicinskih mask izvaja Javna agencija za medicinske pripomočke (JAZMP). Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Poleg navedenih dveh kategorij se na trgu pojavljajo tudi maske, ki smo jih na Tržnem inšpektoratu poimenovali »higienske maske«, saj se ne uvrščajo med osebno varovalno opremo in tudi ne med medicinske pripomočke (zato tudi niso označene s CE oznako). Takšne maske lahko služijo samo kot pomoč pri varovanju okolice pred kapljicami sline uporabnika, s čimer se lahko prepreči, da bi te kapljice dosegle druge osebe oziroma predmete v bližini.

Svetujemo, da vsak uporabnik pred uporabo maske podrobno prebere vsebino navodila za uporabo, predvsem pa, da jo uporablja skladno z namenom uporabe, hkrati pa upošteva priporočila strokovnjakov tako glede mask kot tudi glede drugih ravnanj v času pandemije.