Skoči do osrednje vsebine

Standardi za zaščitno opremo

V zvezi s povpraševanjem po velikoserijski proizvodnji različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo, objavljamo standarde, ki jih je potrebno upoštevati.

[INFORMACIJA] Organizaciji CEN in CENELEC sta se, v sodelovanju z vsemi njihovimi člani nacionalnimi organi strinjali, da začasno omogočijo brezplačni dostop do številnih evropskih standardov za medicinske pripomočke in osebno zaščitno opremo.

Ta ukrep bo pomagal podjetjem, da bodo lažje začeli s proizvodnjo ustreznih izdelkov, hkrati pa bodo zagotavljali visoko stopnjo varnosti.

Več podrobnosti na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST).

Zaščitne maske FFP3

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, označevanj

Zaščitne maske FFP2

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, označevanj

Kirurške maske

Standard: SIST EN 14683:2019+AC:2019

Opis standarda: Medicinske maske za obraz - Zahteve in preskusne metod

Zaščitna očala

Standard: SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015; SIST EN 166:2002

Opis standarda: Varovanje oči in obraza - Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči - 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312 1:2013/Amd 1:2015); Osebno varovanje oči – Specifikacije

Zaščitna obleka

Standard: SIST EN ISO 13688:2013; SIST EN 14126:2003/AC:2005

Opis standarda: Varovalna obleka - Splošne zahteve (ISO 13688:2013); Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije

TYVEK zaščitni plašč (tip 6)

Standard: SIST EN 13034:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in tipa PB [6])

TYVEK zaščitni plašč (tip 5)

Standard: SIST EN ISO 13982-1:2005/A1:2011

Opis standarda: Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci – 1. del: Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5) (ISO 13982-1:2004)

TYVEK zaščitni plašč (tip 3 in 4)

Standard: SIST EN 14605:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])

Pokrivalo

Standard: SIST EN 13795-2:2019

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Zaščita za obuvala

Standard: SIST EN 13795-2:2020

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-2:2020

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti penetraciji (ISO 374-2:2019)

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji - Dopolnilo A1 (ISO 374-1:2016/Amd 1:2018

Rokavice

Standard: SIST EN 455-1:2001

Opis standarda: Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti luken

Rokavice

Standard: SIST EN 420:2003+A1:2010

Opis standarda: Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode

Interes za organiziranje proizvodnjih kapacitet izdelave zaščitnih sredstev v Sloveniji lahko posredujete na: info@dbr.si.