Skoči do osrednje vsebine

Sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter nevladnimi organizacijami glede seznanjanja mladih o prepovedanosti nasilja in poseganja v spolno nedotakljivost druge osebe

Na Ministrstvu za pravosodje je danes, 17. septembra 2020, potekal sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter predstavniki nevladnih organizacij, glede navedene tematike, vse zbrane pa je uvodoma pozdravila ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.

V okviru razprave o predvidenih spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki pomenijo spremembo dosedanjega modela prisile v model soglasja, je bil izpostavljen tudi pomen pravočasnega in predvsem ustreznega ozaveščanja oziroma seznanjanja mladih z obravnavano tematiko.

Opravljen je bil razgovor o možnih in mladoletnim osebam primernih oblikah ozaveščanja o prepovedanosti poseganja v spolno nedotakljivost proti volji ali brez soglasja druge osebe.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da je treba navedeno problematiko urediti na sistemski ravni, nadaljnji pogovori pa bodo potekali pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer bodo predstavniki nevladnih organizacij predstavili konkretne predloge.