Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2-108 na odseku Zgornji Hotič–Spodnji Hotič, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.6. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Finančne uprave Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2019, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.8. Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje v letu 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Četrto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Zaključno poročilo o delu Delovne skupine vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog sklepa o nadaljevanju sodelovanja Republike Slovenije v razširjeni in preoblikovani vojaški misiji Evropske Unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali), Poročevalec: mag. Matej Tonin 

1.17. Izhodišča za srečanja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja s komisarjem EU za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom, komisarko EU za enakost Heleno Dalli, komisarjem EU za demokracijo in demografijo Dubrovko Šuico ter EU komisarjem za gospodarstvo za ljudi Valdisom Dombrovskisom 22. septembra 2020 v Bruslju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. septembra 2020 v Bruslju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 18. septembra 2020 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu ministrov za trgovino 20. in 21. septembra 2020 v Berlinu, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni ministrski konferenci »Inovativni železniški promet - povezovalni, trajnostni, digitalni« 21. septembra 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.22. Izhodišča za srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika z evropskim komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom 22. septembra 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.23. Informacija o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Petra Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti 24. septembra 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.25. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2020 – CC20«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Helenske republike Nikosa Dendiasa 18. septembra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na virtualnem organizacijskem sestanku pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki od 28. do 30. septembra 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.28. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti na Bavarskem in Baden-Württembergu 19. in 20. septembra 2020 v Zvezni republiki Nemčiji, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s trošarinami na tobačne izdelke, poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem Urada za demografijo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podaljšanjem časa koriščenja turističnih bonov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice gospe Pivec, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo »Za Slovenijo brez tobaka 2019‒2030«, poročevalec: Tomaž Gantar

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ventilatorji Bellavista 1000, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem zdravja in opuščanjem kajenja, poročevalec: Tomaž Gantar

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dostopom do zdravstvenih storitev, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zlorabo mladoletnih oseb pri reklamiranju alkoholnih pijač, poročevalec: Tomaž Gantar

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem mladih v instrument za okrevanje, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec  

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protikoronskimi ukrepi na konferenci ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, poročevalka: prof. dr. Simona Kustec 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pooblastili Inšpektorata za javni sektor, poročevalec: Boštjan Koritnik   

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s slovenskimi prevodi znanstvenih del s področja humanistike in družboslovja, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi za oživitev kulturne in umetniške produkcije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neupoštevanjem pravil pri COVID-19 ukrepih, poročevalec: Aleš Hojs   

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obiskom državnega sekretarja ZDA v Sloveniji, poročevalec: Peter Šuhel  

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s komuniciranjem vlade in njenih predstavnikov, poročevalec: Peter Šuhel  

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanavljanjem Urada za demografijo, poročevalec: Peter Šuhel   

1.51. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z reševanjem pritožb na Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.52. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Western Union, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.53. Predlog odgovora na poslansko pobudo Soniboja Knežaka v zvezi z zagotavljanjem zaščitne in medicinske opreme v DSO Hrastnik, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.54. Predlog odgovora na poslansko pobudo Meire Hot v zvezi s priporočili in smernicami za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 pri mlajših otrocih in dojenčkih, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.56. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. septembra 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.57. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžeta Logarja na zaključku cestne kolesarske dirke Tour de France v Parizu 20. septembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.58. Izhodišča za delovno srečanje državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije Blaža Košoroka z državnim sekretarjem, pristojnim za jedrsko elektrarno Paks, Palom Kovacsem ter z ministrskim komisarjem za mednarodne odnose v energetiki Palom Sagvarijem 17. in 18. septembra 2020 v Budimpešti na Madžarskem, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.59. Izhodišča za 64. zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo od 21. do 25. septembra 2020 na Dunaju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb, poročevalec: Janez Janša    Gradivo

2.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

2.3. Predlog za uvrstitev projektov 2330-20-0038 Odprava motenj v vinskem sektorju - COVID-19 in 2330-20-0039 Zelena trgatev 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2.4. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MF, MDDSZ, sodišča, MKGP, Inšpektorat za šolstvo in šport), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

2.5. Predlog popravka Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s pokrivanjem stroškov brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

4.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo

4.8. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor

4.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor

4.10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

4.11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

4.12. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan

4.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

4.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Trebnje

4.15. Predlog imenovanja kandidata za mesto predstavnika OVSE za svobodo medijev

4.16. Predlog kandidature predstavnika iz Republike Slovenije v Odbor Združenih narodov za pravice invalidov za obdobje 1. 1. 2021 – 31.12. 2024

4.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

4.18. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o odvzemu statusa društva

4.19. Predlog odločbe o odpravi odločbe Vlade Republike Slovenije in ugoditvi pritožbi ter odpravi odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, št. 06102-97/2018/13 z dne 20. 11. 2019

4.21. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih, potrebnih za gradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper (ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala)

4.22. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca na nepremičninah v k. o. Stari Dvor in k. o. Suha

4.23. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca na nepremičninah v k. o. Brezovo

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve direktorice Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5.3. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek