Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič podelila priznanja na slovesnosti ob dnevu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom danes, 16. septembra 2020, na Brdu pri Kranju podelila priznanja sodelavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Ministrica je v nagovoru povedala: »Priznati moram, da sem ponosna, ko vidim, kako strokovne in predane sodelavce imamo v svojih vrstah. S svojim vsakodnevnim požrtvovalnim delom oblikujete močne temelje pravosodnega sistema in pomembno prispevate h krepitvi ugleda naše institucije v javnosti. To pa pomeni, da z aktivnim zaporskim sistemom oblikujemo varnejšo družbo.« Poudarila je, da osnovno poslanstvo uprave ni kaznovanje, njen temeljni namen je omogočanje možnosti resocializacije zaprtih oseb v družbo. »Vedno bolj ugotavljamo, da Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij skuša opraviti tisto, česar niso uspele vse druge pristojne institucije pred tem. Zaprte osebe se obravnava tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah.« Država pa mora za uresničitev namena kaznovanja zagotavljati tudi ustrezne pogoje prestajanja kazni, ki so skladni z mednarodnimi zahtevami. To pomeni predvsem troje: zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, programov, ki bodo tlakovali pot k resocializaciji obsojenih, in zadostno število kadrov z dostojnim statusom. »Vizija Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem. A brez vas, spoštovani sodelavke in sodelavci, tega sistema ni mogoče zagotoviti, zato je vizija uprave ustanoviti akademijo, ki bo omogočila strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Kot ministrica pa si na vladi prizadevam za izboljšanje statusa poklica pravosodni policist. Verjamem, da bom pri tem uspešna.«


Generalni direktor se je zahvalil vsem nagrajencem, ki so s svojim dragocenim prispevkom nastavili ogledalo in zgled, ki mu lahko sledimo. Iz izzivov so naredili uspešne zgodbe in bili pri svojem delu usmerjeni v iskanje rešitev. Zahvalil se je ministrici in njeni širši ekipi, ki je takoj ob nastopu funkcije v težavnih razmerah znala prisluhniti potrebam slovenskih zaporov. Razumevanje poslanstva uprave je bilo ključno za premostitev razmer med epidemijo, ko se je z ustreznimi ukrepi zmanjšalo prezasedenost zaporov. Žal se ta trenutno znova stopnjuje in po njegovih besedah je pomembno, da bosta novi zapor v Ljubljani in obnovljen ter dograjen na Igu razrešila že dolgo trajajoče težave s pomanjkanjem prostorov. Izpostavil je tudi nekatera izboljšanja materialnih pogojev v zadnjem obdobju. Uprava je kupila sodobna specialna vozila, ki jih pri svojem delu uporabljajo pravosodni policisti, sanirala kuhinjo v celjskem zaporu, obnovila prostore za obiske v Mariboru in poskrbela za izgradnjo transformatorske postaje na Dobu. Letos se bo pričela izgradnjo prizidka in rekonstrukcija prostorov v Oddelku Murska Sobota, poteka tudi sanacija kopalnic v nekaj oddelkih na Dobu. Urejeni bodo prostori za fitnes zaprtih oseb v Mariboru in Celju, na kar nas je opozoril tudi Varuh človekovih pravic. V nagovoru je poudaril pomen visokih standardov spoštovanja človekovih pravic, kar je zaveza vseh zaposlenih v zaporih in prevzgojnem domu. Dotaknil se je tudi kadrovskega pomanjkanja in nekaterih korakov k reševanju tega izziva.

Letos je priznanja prejelo 59 nagrajencev, in sicer 11 sodelavcem je bila podeljena pohvala za uspešno in dolgoletno delo, 46 sodelavcem pohvala za vidnejše dosežke in 2 znaka uprave za izjemne dosežke na posameznih področjih izvrševanja kazenskih sankcij. Zaradi velikega števila skupinskih priznanj in omejitev, povezanih s COVID-19 ukrepi, bodo nekaterim sodelavcem priznanja podeljena v zavodih.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je podelila:

- Pohvale za uspešno in dolgoletno delo

 1. Metki Čajko (Zavod za prestajanje mladoletnišega zapora in kazni zapora Celje)
 2. Igorju Grmu (ZPMZKZ Celje)
 3. Mirku Vovku (ZPKZ Dob)
 4. Iztoku Štuparju (ZPKZ Ljubljana, Odprti oddelek Ig)
 5. Dušanu Povšiču (ZPKZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto)
 6. Mateju Udirju (ZPKZ Ig)
 7. Petri Intihar (ZPKZ Ig)
 8. Klemnu Golobu (ZPKZ Maribor)
 9. Srečku Vinkoviču (ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota)
 10. Robertu Lebanu (ZPKZ Koper, Oddelek Nova Gorica)
 11. Djurici Bogdanovu (ZPKZ Koper)

 

 - Pohvale za vidnejše dosežke

 1. Tatjani Kavšek in Kristjanu Gučku/ uspešno izvajanje specialne obravnave povzročiteljev nasilja v ZPMZKZ Celje
 2. Skupini zaposlenih v Oddelku hišnih del, Oddelku za varnost ter Polodprtem oddelku Slovenska vas: Vida Božič, Irena Hočevar, Dejan Sladič, Sašo Marcola, Boštjan Hrenk, Borut Kopina, Srečko Drenik, Janko Tomaž, Dean Okorn, Igor Tramte, Damjan Udovič, Matic Vojnovič, Jože Metelko, Iztok Movern, Gregor Škoporc in Rudolf Zupančič/ preprečitev večje gmotne škode in ogroženosti ljudi ob neurjih v ZPKZ Dob
 3. Metki Mejaš in Robertu Jerebu / uspešna uvedba in izvajanje strokovne metode pri obravnavi zaprtih oseb - skupine pred odpustom v ZPKZ Dob
 4. Leonu Lobetu / izdelava zbornika in muzejske zbirke ob 60-letnici ZPKZ Dob
 5. Tomislavu Kocjanu / prispevek k hitrejšemu in cenejšemu vzdrževanju objektov v ZPKZ Dob
 6. Skupini zaposlenih v Prevzgojnem domu Radeče in zaposlenima v Zdravstvenem domu Radeče: Boris Fajfer, Boris Sever, Matija Hribar, Stojan Čeč, Tomaž Šantej, Martin Simčič, dr. Miha Korošec in Helena Brilej/ uspešno posredovanje v izrednem dogodku - nudenje pomoči ob izgubi zavesti mladoletnika
 7. Izmeni pravosodnih policistov: Denis Čufer, Viljem Gregorič, Boštjan Pernišek/ preprečitev večje materialne škode in nevarnosti za življenje oseb v Oddelku Novo mesto
 8. Skupini pravosodnih policistov v oddelku pripora: Tomislav Šude, Leopold Brglez, Janez Kolbl, Roman Bartol, Boštjan Benčina / preprečitev večje materialne škode ob požaru in nevarnosti za življenje oseb v ZPKZ Ljubljana
 9. Izmeni pravosodnih policistov: Marijan Godec, Igor Božnik, Kristijan Masten, Gorazd Ker, Boštjan Kralj, Srečko Zavratnik, Marko Trunk, Aleš Jagodič / preprečitev večje materialne škode in nevarnosti za življenje oseb ob požaru v ZPKZ Maribor

 

Znak Uprave za izjemne dosežke na posameznih področjih izvrševanja kazenskih sankcij:

 1. Romanu Kurniku (ZPMZKZ Celje)
 2. Jožetu Perkoviču (ZPKZ Ljubljana)

Slovesnost je povezovala Vanja Jakopin, glasbeno pa sta jo s pestrim izborom slovenske glasbe opremila Matej Kužel in Nejc Škofic.