Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – prva obravnava, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MF, MDDSZ, sodišča, MKGP, Inšpektorat za šolstvo in šport), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 1511-20-0005 Celovita prenova podatkovnega centra GSV v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

III. ZADEVE EU

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)3150/26 final z dne 27. 5. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014 v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Izhodišča za srečanja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja s komisarjem EU za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom, komisarko EU za enakost Heleno Dalli, komisarjem EU za demokracijo in demografijo Dubrovko Šuico ter EU komisarjem za gospodarstvo za ljudi Valdisom Dombrovskisom 22. septembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Izhodišča za virtualno srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika z evropskim komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom 22. septembra 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Informacija o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Petra Geršaka na okrogli mizi o elektronski identiteti 24. septembra 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

15. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na neuradnem srečanju ministrov za zunanje zadeve EU (Gymnich) 27. in 28. avgusta 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2020 – CC20«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

19. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Helenske republike Nikosa Dendiasa 18. septembra 2020 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti na Bavarskem inBaden-Württembergu 19. in 20. septembra 2020 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

21. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na obeležitvi 100. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu 13. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija o opravljenem delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 26. avgusta 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obiskom državnega sekretarja ZDA v Sloveniji, Poročevalec: Peter Šuhel

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s komuniciranjem vlade in njenih predstavnikov, Poročevalec: Peter Šuhel

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanavljanjem Urada za demografijo, Poročevalec: Peter Šuhel

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem Urada za demografijo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem mladih v instrument za okrevanje, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protikoronskimi ukrepi na konferenci ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pooblastili Inšpektorata za javni sektor, Poročevalec: Boštjan Koritnik

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s slovenskimi prevodi znanstvenih del s področja humanistike in družboslovja, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi za oživitev kulturne in umetniške produkcije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

32. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neupoštevanjem pravil pri COVID-19 ukrepih, Poročevalec: Aleš Hojs

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ventilatorji Bellavista 1000, Poročevalec: Tomaž Gantar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem zdravja in opuščanjem kajenja, Poročevalec: Tomaž Gantar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dostopom do zdravstvenih storitev, Poročevalec: Tomaž Gantar

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zlorabo mladoletnih oseb pri reklamiranju alkoholnih pijač, Poročevalec: Tomaž Gantar

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Meire Hot v zvezi s priporočili in smernicami za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 pri mlajših otrocih in dojenčkih, Poročevalec: Tomaž Gantar