Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za sklenitev Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih, potrebnih za gradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper  (ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca na nepremičninah v k. o. Stari Dvor in k. o. Suha, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca na nepremičninah v k. o. Brezovo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog za določitev Doma upokojencev Podbrdo za upravljavca nepremičnin v k. o. 2248 Tolmin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog sklepa za določitev Doma starejših Logatec za upravljavca nepremičnin v k. o.  2016 Blekova vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Predlog za določitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin v k. o. Dolina pri Lendavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

7. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1680/2019/2 z dne 24. 12. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

8. Predlog odločbe o odpravi odločbe Vlade Republike Slovenije in ugoditvi pritožbi ter odpravi odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna št. 06102-97/2018/13  z dne 20. 11. 2019, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Poročevalec: dr. Božo Predalič

10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Poročevalec: dr. Božo Predalič

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

16. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

20. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Trebnje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Predlog imenovanja kandidata za mesto predstavnika OVSE za svobodo medijev, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

24. Predlog kandidature predstavnika iz Republike Slovenije v Odbor Združenih narodov za pravice invalidov za obdobje 1. 1. 2021 – 31.12. 2024, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

25. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, Poročevalec: Aleš Hojs