Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela stališče do ocene skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Stališče do Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije in Predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili, v katerem poudarja, da imajo paketi ukrepov za blažitev posledic COVID-19 krize in za okrevanje gospodarstva po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost.

Fiskalni svet Republike Slovenije je na podlagi predloga rebalansa proračuna 2020 in predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 pripravil oceno skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili.

Fiskalni svet v svoji oceni med drugim zapiše, da se bo izbruh epidemije odrazil v obsežnem primanjkljaju državnega proračuna in občutnem povečanju dolga. Ob tem ugotavlja, da je ob predlogu rebalansa za ukrepe za omilitev posledic epidemije oblikovan precejšni manevrski prostor do konca leta. Glede odhodkov ugotavlja, da rastejo hitreje kot lani, tudi brez upoštevanja ukrepov za omejitev posledic epidemije. Simulacije fiskalnega sveta kažejo, da je dosedanje ukrepanje ublažilo padec gospodarske aktivnosti. V povezavi s spremembo odloka so načrtovani izdatki sektorja država oziroma najvišji dovoljeni obseg izdatkov ustrezen. Kljub negotovostim pa bi bilo po mnenju fiskalnega sveta potrebno prikazati in načrtovani fiskalne cilje tudi na srednji rok.

Vlada v svojem stališču poudarja, da imajo paketi ukrepov za blažitev posledic COVID-19 krize in za okrevanje gospodarstva po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost. Ob tem dodaja, da proračunska rezerva vključuje še nerazdeljene pravice porabe za namen financiranja COVID-19 obveznosti (953 milijonov) in tudi rezervo za vse nepredvidene namene (80 milijonov). Rebalans je namreč pripravljen v času negotovih makroekonomskih in epidemioloških razmer. Zaradi izjemnih okoliščin in pričakovanega znatnega padca bruto domačega proizvoda v celotni Evropski uniji, je v veljavi splošna odstopna klavzula v skladu s Paktom za stabilnost in rast, ki omogoča začasno odstopanje od fiskalnih pravil in izvajanje obsežnih ukrepov za odziv na epidemijo COVID-19. Evropska komisija je tudi dala jasen znak, da zaradi zelo nezanesljivih izračunov posameznih parametrov in projekcij, ni mogoče podati dovolj zanesljive ocene doseganja fiskalnih ciljev ter s tem začeti postopka zaradi neupoštevanja pravil ali pričeti z delom na srednjeročni uravnoteženosti.

Vlada v stališču pojasni še, da je v Sloveniji v letošnjem letu določena ciljna vrednost dolga sektorja država v višini 82,4 % bruto domačega proizvoda. Ob tem doda, da v letu 2020 18 držav Evropske unije načrtuje povečanje dolga sektorja država za več kot 10 odstotnih točk bruto domačega proizvoda. Med njimi je Slovenija, ki načrtuje povečanje dolga sektorja država v odstotkih bruto domačega proizvoda nekje na ravni Nemčije, a nižje kot znaša EA-19 povprečje.

Vir: Ministrstvo za finance