Skoči do osrednje vsebine

Razrešitev direktorja Zavoda za gozdove Slovenije in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja

Vlada je na današnji dopisni seji izdala odločbo o razrešitvi Damjana Oražma s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije in izdala odločbo o imenovanju mag. Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala odločbo o razrešitvi Damjana Oražma s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Na podlagi tretje in četrte alineje drugega odstavka 38. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi in če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Na podlagi 61. člena Zakona o gozdovih direktorja Zavoda za gozdove Slovenije imenuje in razrešuje vlada.

Na podlagi 32. člena v povezavi z 38. členom Zakona o zavodih in 61. člena Zakona o gozdovih ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga vladi, da pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, razreši Damjana Oražma s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer od 15. 9. 2020 do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar najdlje za eno leto, to je najdlje do 14. 9. 2021.

Na podlagi 32. člena v povezavi z 38. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je vlada z dnem 14. 9. 2020, razrešila dosedanjega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.

Na podlagi predčasne razrešitve dosedanjega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skladno s 37. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) predlaga vladi, da z dnem 15. 9. 2020 imenuje mag. Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer do imenovanja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, vendar najdlje za eno leto, to je najdlje do 14. 9. 2021.

Predlagani kandidat mag. Janez Logar, magister znanosti s področja krajinske arhitekture, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, vodja območne enote Kranj na Zavodu za gozdove Slovenije, ima več kot 26 let delovnih izkušenj na Zavodu za gozdove Slovenije. Na podlagi navedenega ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.