Skoči do osrednje vsebine

Odbor za obrambo z dvotretjinsko podporo potrdil Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi

Člani Odbora za obrambo Državnega zbora so na 10. redni seji v sredo, 9. septembra, na drugi obravnavi z dvanajstimi glasovi za in dvema proti sprejeli besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, ki je posredovan v nadaljnjo parlamentarno obravnavo.

Predlog sprememb Zakona o obrambi se nanaša na izboljšanje pogojev pri popolnjevanju stalne sestave in prostovoljne pogodbene rezerve Slovenske vojske z namenom povečanja interesa kandidatov za zaposlitev in zaustavitve trenda odhodov usposobljenega kadra iz Slovenske vojske. Poudarek je na urejanju statusa vojakov po 45. letu in njihovi večji socialni varnosti,  prenovi okvirjev temeljnega vojaškega usposabljanja ter možnosti sklepanja pogodb za opravljanje  vojaške službe v rezervni sestavi za krajše časovno obdobje in urejanju višine plače v času vpoklica. 

Predlog zakona omogoča podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za vojake tudi po dopolnjenem 45. letu. V strukturi Slovenske vojske bi lahko ostali vojaki s specialističnimi znanji, s čimer bi se reševala tudi problematika popolnitve deficitarnih formacijskih dolžnosti. Tako bi se povečala socialna varnost za pomemben del zaposlenih vojakov tudi po 45. letu, če bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnih mest v Slovenski vojski.

Predlagane spremembe omogočajo dodatno poenostavitev postopkov zaposlovanja tudi za tiste pripadnike Slovenske vojske, ki bi se po dopolnjenem 45. letu prezaposlili na ministrstvu ali v drug državni organ in sicer brez javnega natečaja. Kot je v razpravi povedal minister, dobijo vojaki ob zaposlitvi za razliko od drugih državnih uslužbencev pogodbo za določen čas, kar jih postavlja v neenakopraven položaj.

Prav tako bi vojak po dopolnjenem 45. letu ob razporeditvi na ministrstvo ali v drug državni organ obdržal število doseženih plačnih razredov, ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, oziroma bi mu ministrstvo do izenačitve izplačevalo razliko do zneska osnovne plače, ki jo je prejemal do razporeditve. Tudi s tem bi vojakom po 45. letu, ko bi končali službovanje v Slovenski vojski, omogočili ohranitev socialnega statusa.

Kot je v nadaljevanju poudaril minister, pravica do razporeditve v drug državni organ obstaja že v obstoječem zakonu, pri čemer pa postopek izvedbe takšne razporeditve ni določen. Takšno pravico je po besedah ministra mogoče izvesti le brez javnega natečaja.

Za večje zanimanje kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske predlog zakona omogoča sklepanja pogodb za najmanj eno leto z dosedanjih najmanj petih let. Program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja za pogodbene pripadnike bi se lahko ob celoviti prenovi okvirjev temeljnega vojaškega usposabljanja skrajšal nam manj kot tri mesece in prilagodil na način, da bi omogočili čim več pripadnikom pridobitev temeljnega vojaškega usposabljanja ob čim manjši odsotnosti od rednega dela pri delodajalcu. Pri tem bi se zasledoval cilj, da se doseže enako stopnjo usposobljenosti, kot je določeno za stalno sestavo Slovenske vojske.

Kot je povedal minister, je pogost problem pri pogodbenih rezervistih višina plačila v primeru vpoklica, ki je manjša od plačila pri delodajalcu. S spremembami se v primeru krajšega vpoklica ureja nadomestilo plače, ki je enako višini plače pri delodajalcu. 

S predlaganimi spremembami se širi tudi nabor obveznosti pogodbenih pripadnikov, da bi zagotoviti večjo uporabnost rezervne sestave tudi v miru. Poleg opravljanja vojaške službe je v miru s predlaganimi spremembami možen tudi vpoklic na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, pri čemer bo ostal status pogodbenega pripadnika enak kot v primeru vpoklica na usposabljanje, pogodbeni pripadnik pa bo v tem času ohranil tudi višino plače, ki jo prejema pri delodajalcu.

Glede sprememb, ki se nanašajo na članstvo pogodbenih pripadnikov rezervne sestave v političnih strankah je minister v razpravi poudaril, da ne gre za spremembe, saj tudi sedaj članstvo v političnih strankah za njih ni prepovedano. Kot je dodal, pa je v 16. členu Zakona o Službi v Slovenski vojski jasno zapisano načelo prepovedi političnega delovanja med službenim časom in opravljanjem vojaške službe.   

S prenovo okvirjev temeljnega vojaškega izobraževanja bi se vzpostavila enotna vstopna točka za prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbeno rezervo in stalno sestavo, ki je lahko  krajše od treh mesecev, kar je predlog sprememb v zakonu.

Minister je ob tem pojasnil, da se prenavlja tudi koncept prostovoljnega služenja vojaškega roka. Da bi bil za mlade bolj privlačen, bo možno služenje dva meseca in pol, v obdobju od julija do septembra, ko ni študijskih obveznosti, kar omogoča prav  prenova temeljnega vojaškega usposabljanje. Glede vsebinske prenove je minister pojasnil, da bo poleg vojaških znanj in veščin poudarek koristnih znanjih kot je preživetja v naravi, prva pomoč, gasilske veščin, v času služenja po bodo lahko opravili tudi vozniški izpit.  

Minister za obrambo mag. Matej Tonin | Avtor MORS

1 / 3