Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc na nacionalnem medresorskem posvetu Branje kot vrednota?

Na mednarodni dan pismenosti, ki ga na predlog Unesca obeležujemo 8. septembra, je državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc v Cankarjevem domu sodelovala na nacionalnem medresorskem posvetu Branje kot vrednota?, v nagovoru pa poudarila: ''Domačo knjižnico je treba znova in najprej vzpostaviti kot temeljno celico bralne kulture, kot posebno vrednoto naše bivanjske arhitekture in načina bivanja obenem, kar pomeni, da se morajo v proces bralnega ozaveščanja vključiti tudi vse druge kulturne panoge, ne zgolj založništvo, knjigotrštvo in knjižničarstvo, in spremeniti tista družbena načela, ki oblikujejo človekovo duhovno podstat.''

Državna sekretarka med nagovorom v Cankarjevem domu

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc | Avtor Domen Pal

Prav tako je državna sekretarka izpostavila, da je ''bralna pismenost premosorazmerna z jezikovno usposobljenostjo posameznika. Če pri nekom krepimo zavest o njegovi jezikovni identiteti in njegovo znanje jezika že na goli gramatikalni ravni, bo temu ustrezno naraščala tudi njegova bralna usposobljenost. Zato sta v predlogu Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020-2024, ki ga je v sodelovanju s strokovnimi skupinami, drugimi resorji (Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport) in subjekti, ki delujejo na področju bralne kulture, pripravilo Ministrstvo za kulturo, slovenska jezikovna politika in bralna kultura tesno povezani.''

Preberite uvodni nagovor državne sekretarke v celoti

S celodnevnim nacionalnim medresorskim posvetom na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota? se je uradno pričel tudi tretji Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020), ki bo trajal vse do 11. oktobra. Letos so se povezali tudi s Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). Zanimivi projekti in dogodki po vsej Sloveniji so že objavljeni na skupni spletni strani

Vizualno podobo Nacionalnega meseca skupnega branja 2020 je prispevala Javna agencija za knjigo RS (JAK RS) iz projekta Radi beremo. Tako nas z letošnjih plakatov in drugih tiskovin gledata podobi vrhunskih slovenskih ilustratorjev Marjana Mančka in Matjaža Schmidta. 

Projekt podpirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija za knjigo RS, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Zavod RS za šolstvo in Andragoški center Slovenije.