Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 13. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj – prva obravnava, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

2. Predlog akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike,Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MF, MZ, MIZŠ, MK, Delovno sodišče v Kopru, MNZ, Delovno in socialno sodišče), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

5. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2020–2024, Poročevalec: dr. Anže Logar

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU o pravicah žrtev Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

7. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Integrated Resolve 2020 – EU IR20«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje – »Nov zagon za poklicno izobraževanje in usposabljanje« 16. in 17. septembra 2020 v Osnabrücku v Nemčiji, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Izhodišča za 75. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem 70. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo 14. in 15. septembra 2020 in informacija o podpisu Dveletnega sporazuma o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije za obdobje 2020–2021, Poročevalec: Tomaž Gantar

12. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateje Ribič na Ekonomskem forumu 2020 od 8. do 10. septembra 2020 v Karpaczu na Poljskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Poročilo o obisku državnega sekretarja Združenih držav Amerike Michaela Richarda Pompea 13. avgusta 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu 27. in 28. julija 2020 pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z enakostjo in pravicami spolov in LGBTQIA+ oseb, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z dodatnim varovanjem ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dnem spomina na holokavst nad slovenskim narodom, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jerce Korče in Aljaža Kovačiča v zvezi s posledicami ukrepov za zajezitev novega koronavirusa za osebe s posebnimi potrebami, Poročevalec: Tomaž Gantar

20. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in Zakona o nalezljivih boleznih, Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. in 3. tč. prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bolezni, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o nalezljivih boleznih, tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar