Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 13. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi aneksa št. 4 k najemni pogodbi med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Univerzo v Ljubljani, za najem nepremičnine na naslovu Kvedrova 9 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog določitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za upravljavca parkirnih mest ob stavbi na naslovu Pristaniška ulica 10, Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Cesta železarjev 6A, Jesenice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-516/2019/2 z dne 15. 5. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

6. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-20/2019/3 z dne 15. 3. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

7. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1835/2019/1 z dne 23. 12. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

8. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1037/2019/2 z dne 8. 7. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

9. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-1168/2019/2 z dne 17. 7. 2019, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog soglasja k Aktu o spremembah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Statističnem uradu Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

11. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijske uprave, Poročevalec: Tomaž Gantar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11B. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11C. Predlog imenovanja direktorja Krajinskega parka Kolpa, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11Č. Predlog imenovanja direktorice Inštituta za vode Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11D. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11F. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Ajdovščina, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11G. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11H. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Jarše, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

11I. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Pietro Coppo Izola, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

11J. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veržej, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

11K. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

11L. Predlog imenovanja člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11M. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

11O. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs