Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leti 2020 in 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

4. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2019, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Poročilo Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2017–2019, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice za leto 2019, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

8. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

9. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij - 4-ZPKZ Ig – gostinska dejavnost: Cenik za malico, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Akcijski načrt EU glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje 2020–2025, Poročevalec: Aleš Hojs

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za varnostno unijo, Poročevalec: Aleš Hojs

14. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na izrednem neformalnem Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 14. avgusta 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja z državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 11. avgusta 2020 v Ilirski Bistrici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z derogiranjem vladavine prava, Poročevalec: Peter Šuhel

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razlogi za derogiranje vladavine prava, Poročevalec: Peter Šuhel

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim delovanjem posameznih ministrov največje vladne stranke, Poročevalec: Peter Šuhel

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s koriščenjem letnega dopusta v drugi polovici avgusta in grožnjami vlade s karanteno, Poročevalec: Peter Šuhel

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z izplačilom regresa za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evropsko minimalno plačo, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novim šolskim in študijskim letom, Poročevalec: dr. Simona Kustec Lipicer

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem kvalitetnih didaktično-andragoških učnih e-pripomočkov, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z okrepitvijo mehanizmov Unije na področju civilne zaščite, Poročevalec: mag. Matej Tonin

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nadaljnjimi ukrepi ob širjenju koronavirusa, Poročevalec: Tomaž Gantar

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z LGTB in multikulturnim vsiljevanjem, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer