Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213005 na Občino Postojna, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213001 na Občino Ajdovščina, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213002 na Občino Ajdovščina, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213009 na Občino Ajdovščina, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 1323/57, k. o. 2440 Veliko Polje v last Občine Sežana, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 806 Zgornja Vižinga, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog  določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč vsa v k. o. 234 Veržej, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Doma upokojencev Vrhnika za upravljalca nepremičnin v k. o. 1996 Log, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišča v k. o. Vižmarje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišča v k. o. Podbrdo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 1735 Stožice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog povečanja skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

15. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred upravnimi organi v Republiki Sloveniji v upravnih postopkih zaradi razlastitve ali omejitve lastninske pravice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim kadrovanjem, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Predlog določitve višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer