Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o zagotovitvi sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

3. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

4. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

4A. Predlog soglasja k Ceniku lastne dejavnosti Upravne akademije – usposabljanje in izpopolnjevanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4B. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UKOM, MKGP, MNZ, MZ, MF, MZI, MDDSZ, MO, MJU, Vrhovno sodišče RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Uprava RS za javna naročila), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij  – Kratkoročna zdravstvena pripravljenost EU na izbruhe COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Agenda in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021–2025, Poročevalec: Tomaž Gantar

9. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU 26. avgusta 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 17. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11A. Predlog materialne pomoči Republiki Kosovo za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, Poročevalec: mag. Matej Tonin

11B. Predlog materialne pomoči Črni Gori za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljeni virtualni udeležbi na komemoraciji ob 25. obletnici genocida v Srebrenici 11. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z »brezpreklicnim« odstopom ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, Poročevalec: Peter Šuhel

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem enakosti v vse politike, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s kadrovskimi zadevami in izobrazbo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s policijskim sodelovanjem med članicami EU, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem načel pravne države, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odtegovanjem sredstev zdravstvenim zavodom, Poročevalec: Tomaž Gantar

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev za slovenske nujne medicinske infrastrukturne projekte, Poročevalec: Tomaž Gantar

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom predihovalnikov in usposobljenega kadra za njihovo uporabo, Poročevalec: Tomaž Gantar

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izgradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru, Poročevalec: Tomaž Gantar

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovskim stanjem na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Poročevalec: Tomaž Gantar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dostopom do primarne zdravstvene oskrbe, Poročevalec: Tomaž Gantar