Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičnini v k. o. Kamnje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč vse k. o. 1308 Velika Dolina, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičninam v k. o. Dobrova, k. o. Podsmreka, k. o. Trnovsko predmestje in v k. o. Vič, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičninam v k. o. Polhov Gradec in v k. o. Šujica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 2638 Podmežaklja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog določitve Doma ob Savinji Celje za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije v k. o. 1077 - Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog imenovanja direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog imenovanja za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju nacionalnega koordinatorja za Zahodni Balkan in članov koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan, Poročevalec: dr. Anže Logar