Skoči do osrednje vsebine

Hrvaška od jutri uvrščena na rdeči seznam

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nova kategorija sosednje države na rdečem seznamu in izjeme za prehajanje meje (11. člen)

Državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine, bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Republiko skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez odrejene karantene tudi v primeru, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora v Slovenijo vrniti v 48 urah po izstopu iz države. Prav tako lahko mejo iz sosednje države na rdečem seznamu brez odreditve karantene prestopi oseba z dokazilom o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji, če se vrača čez mejo v istem dnevu ali pa neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu, če je tak pregled ali poseg trajal več kot en dan.

Dodane nove izjeme v 10. členu (točke 19, 20 in 21)

Kategorije oseb, ki izjemoma lahko mejo prestopajo brez odrejene karantene, so navedene v 10. členu odloka. Teh 21 izjem velja za prehajanje meje iz držav na rumenem seznamu.

S spremembo odloka lahko brez karantene vstopajo na primer poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkažejo z ustreznim dokazilom (akreditacijo, pogodbo o zaposlitvi, vabilom na tekmovanje ipd.) in predložijo negativni izvid na COVID-19, ki je bil opravljen v skladu z določbami odloka (točka 19) in osebe, ki so člani tuje uradne delegacije (točka 21), ob vstopu pa morajo predložiti ustrezno dokazilo in negativni test na COVID-19. Dodana je tudi izjema v točki 20, gre za osebo, ki je prepeljana v Slovenijo z reševalnim vozilom, pri tem pa negativni test na COVID-19 ni potreben.

Po novem lahko mejo brez karantene prestopijo osebe (s spremljevalcem), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega (točka 10). Med nujne zdravstvene preglede in posege štejejo tisti, ko bi lahko zaradi opustitve obravnave prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja (kot npr. kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva), ne štejejo pa na primer rutinski specialistični pregledi ali storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi.

Dodatno je kategorija napotenih uslužbencev državnega organa razširjena na državne uslužbence na službeni poti v tujini, kar dokazujejo s potnim nalogom (točka 16).

Presoja ustreznosti testov na COVID-19

Odlok na novo določa, da ustreznost in verodostojnost tujih laboratorijev (v tretjih državah) za priznanje veljavnosti testa na COVID-19 skupaj presojata Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam laboratorijev v tretjih državah, katerih teste na COVID-19 priznava Slovenija, bo na svoji spletni strani objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Negativni test na COVID-19 po novem ne bo potreben za izjeme v točkah 11, 12, 13, in 14 točke v 10. členu odloka, in sicer gre za osebe, ki mejo prehajajo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, se udeležijo pogreba, vzdržujejo stike z družinskimi člani ali imajo neodložljive osebne opravke. Te osebe  se morajo vrniti v državo v 24 urah po izstopu.

Spremembe v 12. členu

Omogočen je tranzit ozemlja Slovenije v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru  policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Omogočen je tudi vstop v Slovenijo državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji. Tudi v tem primeru policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

Uveljavitev odloka

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 21. avgusta 2020 ob 00.00.

S Hrvaške se lahko brez karantene vrnete do ponedeljka do polnoči

Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka (21. 8. 2020) nahajajo v kateri od sosednjih držav, ki jo je vlada uvrstila na seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se lahko vrnejo v Slovenijo do ponedeljka, 24. 8. 2020, do polnoči, pri tem pa jim karantena ob vrnitvi v državo ne bo odrejena.

Hrvaška od jutri uvrščena na rdeči seznam, Grčija črtana z zelenega seznama

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana in izbranih tretjih državah in Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije, ki ju je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, presodila strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (odlok) in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo. O tem bo Vlada Republike Slovenije obvestila Državni zbor in javnost.

Vlada je sprejela seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam) in seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), ki veljata od 21. avgusta 2020 naprej. Tako je med drugim zaradi slabše epidemiološke situacije z zelenega seznama črtana Grčija, na rdečega pa je uvrščena Hrvaška.

Zeleni seznam od 21. avgusta naprej

 1. Madžarska
 2. Estonija
 3. Finska
 4. Latvija
 5. Lihtenštajn
 6. Slovaška
 7. Italija
 8. Gruzija
 9. Nova Zelandija
 10. Ruanda
 11. Urugvaj
 12. San Marino
 13. Vatikan
 14. Nemčija
 15. Litva
 16. Norveška
 17. Avstrija
 18. Ciper
 19. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Rdeči seznam od 21. avgusta 2020 naprej

 1. Katar
 2. Bahrajn
 3. Čile
 4. Kuvajt
 5. Peru
 6. Armenija
 7. Oman
 8. Brazilija
 9. Panama
 10. Singapur
 11. Maldivi
 12. Sao Tome in Principe
 13. Združeni arabski emirati
 14. Združene države Amerike
 15. Saudova Arabija
 16. Rusija
 17. Moldavija 
 18. Bolivija
 19. Portoriko 
 20. Gabon
 21. Dominikanska republika
 22. Južna Afrika
 23. Iran
 24. Severna Makedonija
 25. Srbija
 26. Bosna in Hercegovina
 27. Kosovo
 28. Albanija
 29. Luksemburg
 30. Črna gora
 31. Kitajska
 32. Kazahstan
 33. Honduras
 34. Izrael
 35. Zelenortski otoki
 36. Kolumbija
 37. Otoki Turks in Caicos
 38. Azerbajdžan
 39. Irak
 40. Deviški otoki Združenih držav
 41. Kirgizija
 42. Argentina
 43. Kostarika
 44. Gvatemala
 45. Mehika
 46. Salvador
 47. Esvatini
 48. Surinam
 49. Romunija
 50. Bahami
 51. Indija
 52. Španija
 53. Belgija
 54. Gvam
 55. Belize
 56. Gibraltar
 57. Libija
 58. Paragvaj
 59. Gambija
 60. Libanon
 61. Filipini
 62. Venezuela
 63. Ukrajina
 64. Maroko
 65. Sveti Martin
 66. Ekvatorialna Gvineja
 67. Ferski otoki 
 68. Namibija
 69. Malta
 70. Ekvador
 71. Andora
 72. Monako
 73. Nizozemska
 74. Hrvaška

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav. Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3–8, 10, 16, 18-21 v prvem odstavku 10. člena odloka. 

Za sosednje države, ki so uvrščene na rdeči seznam (zaenkrat je to Hrvaška), pa je Vlada zaradi izjemne čezmejne povezanosti prebivalstva določila, da se za prehajanje meje brez karantene uporablja širši nabor izjem, in sicer vse izjeme v prvem odstavku 10. člena odloka, razen 17. točka (turistični obisk), in nove tri izjeme v drugem odstavku 11. člena odloka (npr. lastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi, tudi nenujnimi).