Skoči do osrednje vsebine

Zemljišča ob vodotokih so z zakonom zaščitena

Zakon o vodah določa, da je brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja, ki vsebuje pozitivno mnenje Direkcija Republike Slovenije za vode, prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas na vodotokih I. reda, ki je v naseljih 15m in izven naselja 40m. Območja, ki imajo status po navedenem zakonu sodijo med varovana območja in zanje veljajo posebna pravila pri poseganju nanje.

Izvajanje določil Zakona o vodah nadzorujejo inšpekcije za okolje in naravo na Inšpektoratu za okolje in prostor in prijave kršitev iz področja Zakona o vodah so zelo številne. V letu 2019 jih je bilo 528. Večinoma gre za prijave odlaganja gradbenih in drugih odpadkov v vodotoke oziroma na brežine, ter posege, s katerimi si želijo inšpekcijski zavezanci izboljšati oziroma urediti stanje ob vodotoku. V letu 2019 so inšpektorji za okolje in naravo samo v teh zadevah izdali 123 ureditvenih odločb.

Zakon o vodah je, kar se tiče posegov, ki bi lahko imeli vpliv na stanje voda ali vodni režim, zelo jasen. Določa, da je potrebno za vse posege, bodisi da gre za ograje, obrambne nasipe pred poplavami, betonske stene, škarpe iz različnih materialov, nasipavanja itd., pridobiti vodno soglasje. Za gradbene objekte, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje, pa je potrebno pridobiti ustrezno pozitivno mnenje. Dovoljenja, s katerim se lahko posega na vodno zemljišče ali priobalni pas, izdaja Direkcija za vode.

Seznam voda 1. reda: 1. Jadransko morje, 2. Blejsko jezero, 3. Bohinjsko jezero, 4. Cerkniško jezero, 5. Sava Dolinka, 6. Sava Bohinjka, 7. Sava, 8. Tržiška Bistrica, 9. Kokra, 10. Sora, 10.a Selška Sora, 10.b Poljanska Sora, 11. Kamniška Bistrica, 12. Ljubljanica, 13. Savinja, 14. Mirna (na Dolenjskem), 15. Krka, 16. Sotla, 17. Kolpa, 18. Drava, 19. Meža z Mislinjo, 20. Dravinja, 21. Pesnica, 22. Mura, 23. Ledava, 24. Ščavnica, 25. Rižana, 26. Reka, 27. Soča, 28. Idrijca, 29. Vipava, 30. Dragonja, 31. (črtana), 32. Nadiža, 33. Idrija, 34. Paka, 35. ostale celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo.

Povzeto po: https://www.gov.si/novice/2020-08-18-zemljisca-ob-vodotokih-so-z-zakonom-zelo-zascitena-pred-lopatami-in-bagri/