Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvi za obrambo ter za okolje in prostor podpisali sporazum pri izvajanju nekaterih dejavnosti in spremljanju naravnih nesreč

Minister za obrambo mag. Matej Tonin ter minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak sta danes, 18. avgusta, v prostorih obrambnega ministrstva podpisala Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob podpisu sporazuma dejal, da je ta izraz dobrega sodelovanja med ministrstvoma za obrambo ter za okolje in prostor, obenem pa bo omogočil njegovo nadaljnjo krepitev. Kot je pojasnil mag. Tonin, sporazum sodelovanje širi tudi na območje akvatorija države. S sodelovanjem ministrstvi zagotavljata kakovostne podatke vsem, ki jih potrebujejo. Minister  za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak pa je izpostavil pomen sodelovanja z vidika omejenosti človeških resursov in z vidika zagotavljanja kakovostnih podatkov, na podlagi katerih se lahko ustrezno preventivno odzivamo.

Agencija za okolje (ARSO) in Slovenska vojska (SV) tesno sodelujeta pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti za potrebe obrambe države. V praksi to pomeni, da meteorološka in lavinska opazovanja na naši najvišji meteorološki postaji skupaj opravljajo pripadniki SV in sodelavci ARSO. Tesno je tudi sodelovanje ARSO in SV pri zagotavljanju meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru Republike Slovenije. Tako imata ARSO in SV skupno ekipo meteoroloških opazovalcev na Letališču Cerklje ob Krki, obe instituciji pa sodelujeta pri pripravi posebnih vremenskih napovedi za letalstvo. ARSO skrbi tudi za redno umerjanje meteorološke opreme, ki jo SV uporablja pri svoji dejavnosti, ter za izobraževanje pripadnikov SV s področja meteorologije. ARSO za SV pripravlja tudi dodatne meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske informacije, ki omogočajo učinkovitejše in varnejše delovanje pripadnikov SV.

Osnova za sodelovanje med SV in ARSO je dogovor, ki sta ga na podlagi obsežnega preteklega sodelovanja leta 2003 sklenila Ministrstvo za obrambo in tedanje Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Dogovor predvideva skupno načrtovanje, sodelovanje in razvoj na področju meteorologije za obrambne potrebe. Za uresničevanje navedenega je bila s podpisom Dogovora vzpostavljena medresorska delovna skupina, ki skrbi za letno načrtovanje in bdi nad izvajanjem sodelovanja med ARSO in SV. Rezultat dela medresorske skupine je tudi nov sporazum o operativnem sodelovanju.

Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za okolje in prostor sta v preteklosti že podpisala več operativnih sporazumov o sodelovanju. Danes podpisani Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč je nadgradnja obstoječega sporazuma, ki mu veljavnost poteče konec tega meseca.

Sporazum predvideva nadaljevanje sodelovanja ARSO in SV pri pripravi splošnih informacij o vremenu, podnebju, strukturi snega in snežnih plazovih na območju Republike Slovenije, izvajanju meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru Republike Slovenije, pridobivanju podatkov o stanju okolja na ogroženih in prizadetih območjih zaradi naravnih nesreč na območju Republike Slovenije, vzdrževanju in umerjanju meteorološke opreme Slovenske vojske, pripravi opozoril pred nevarnimi vremenskimi in vremensko pogojenimi dogodki v državi ter na področju izobraževanja, usposabljanja in strokovne pomoči. Novi sporazum pa vključuje tudi sodelovanje na področju izvajanja meteorološke in oceanografske podpore pri načrtovanju in delovanju Slovenske vojske v akvatoriju Republike Slovenije. ARSO in SV bosta sodelovala predvsem pri zagotavljanju kakovostnih oceanografskih meritev na območju Slovenskega morja, pri pripravi posebnih pomorskih biltenov ter drugih informacij o trenutnem in prihodnjem vremenu na morju ter fizikalnih in kemijskih lastnostih morja.

Podpis posebnega sporazuma o sodelovanju med ARSO in Slovensko vojsko pri zagotavljanju podpore za potrebe obrambe države predvideva tudi 16. člen Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi.

Zvočna posnetka (MP3):

> Videoposnetek - Youtube MORS, avtor: Robert Cotič

Sodelovanje Agencije Republike Slovenije za okolje in Slovenske vojske

Animacija grafik s področji sodelovanja Agencije RS za okolje in Slovenske vojske: | Avtor: Luka Jesenšek, ARSO

Grafika: sodelovanje Agencije RS za okolje in Slovenske vojske na področju oceanografije | Avtor: Luka Jesenšek, ARSO