Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog odloka o finančnem nadomestilu plačila pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču zaradi epidemije COVID-19, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Igralni salon Casino Faraon«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-34/2015 z dne 18. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Maribor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca – Novelacija št. 2, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško – Novelacija št. 2, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Pravila o načinu in merilih prodaje gozdnih lesnih sortimentov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0037 Finančno nadomestilo zaradi izpada pridelka v 2019 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Tretje Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Poročilo o bilateralnem srečanju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in ministra za turizem Republike Hrvaške Garija Capellija 29. aprila 2020 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem videokonferenčnem zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 2020 11. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Western Union,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z reševanjem pritožb na Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem slovenske znanstveno-raziskovalne sfere, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s porastom količine odpadkov med epidemijo, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urejanjem nabrežij vodotokov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odnosom Slovenije do zaščitenih živalskih vrst, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnim skladom, Poročevalec: Jernej Vrtovec