Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pomožni policiji, Poročevalec: Aleš Hojs

1A. Predlog uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1B. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, Poročevalec: Peter Šuhel

4. Tretje poročilo o delu Medresorske komisije za človekove pravice, Poročevalec: dr. Anže Logar

5A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZZ, MIZŠ, SURS, UN, Vrhovno državno tožilstvo, MOP, MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga priporočila Sveta »Most do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade«, ki nadomešča Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Tomaža Gantarja na konferenci na visoki ravni o izboljšanju raziskav in oskrbe na področju raka 3. septembra 2020 v Heidelbergu v Nemčiji, Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 23. julija 2020 v Republiki Poljski, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s socialnim vrhom EU, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regionalnim razvojem Slovenije in regionalnih centrov RTV SLO, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čezmejnim sodelovanjem na področju zaščite in reševanja, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s položajem Slovenije v Evropski uniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dogodki ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič