Skoči do osrednje vsebine

Štipendije za šolsko leto 2020/2021

V mesecu avgustu je potrebno biti pozoren na razpise za različne štipendije. Na ministrstvu smo zato pripravili kratek pregled rokov prijav. V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja, za Zoisove štipendije namenja 500.000 eur več kot v preteklih letih.

Državne štipendije
Dijaki in študentje lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddate vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev vam štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Dijaki  vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu avgustu, da boste, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. septembrom, tj. začetkom šolskega leta.

Študentje vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom, tj. začetkom študijskega leta.

Vloge za podaljšanje pravice do štipendije ni potrebno oddati
Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije vam ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti. 

Vlogo morate oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. V kolikor ste torej kot dijak oz. študent v letošnjem letu zaključili posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpisujete v višjo raven izobraževanja, morate ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije.

Primer:
Dijak, ki se po končanem triletnem poklicnem tehniškem izobraževanju odloči nadaljevati šolanje in se vpiše v nadaljnje dvoletno poklicno tehniško izobraževanje, ponovno oddati vlogo za dodelitev državne štipendije. Enako velja za študente, ki po končani I. bolonjski stopnji nadaljuje študij na II. bolonjski stopnji.

Zoisove štipendije
Dijaki in študenti bodite pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo oddate na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 je za dijake ponedeljek 7. 9. 2020, za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.

Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip - stari zakon) je za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.

Štipendisti, ki ste Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajate na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morate vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobite dijaki, ki boste v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo oddajte od 15. 6. do vključno 25. 9. 2020 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Več o štipendijah