Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 79. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

2. Predlog sklepa o nadaljnji uporabi ukrepov iz Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog sklepa o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

4. Predlog programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, Novelacija št. 2, maj 2020, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

5. Informacija o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021–2022, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

6. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

7. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

8. Predlog odgovora na dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (št. U-I-184/20) ter pojasnilo o poteku postopka priprave predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za finance

9. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za varstvo okolja in kmetijstvo Gruzije na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

10. Informacija o srečanju ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Michaelom Richardom Pompeom v Republiki Sloveniji dne 13. 8. 2020 v okviru srečanja s predstavniki slovenskega energetskega sektorja, predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim komuniciranjem državnega sekretarja za nacionalno varnost, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije    Gradivo

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z implementacijo ustavne pravice do pitne vode, predlagatelj: minister za okolje in prostor  

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z ukrepi glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa, predlagatelj: minister za zdravje   

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom epidemiologov v Sloveniji, predlagatelj: minister za zdravje 

15. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s pripravo ustavno primernih dokumentov prostorskega razvoja, predlagatelj: minister za okolje in prostor   

16. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s poenostavitvijo administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v k. o. 698 Pivola v lasti Univerze v Mariboru, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

18. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam vse k. o. 1316 Stara vas, predlagatelj: minister za infrastrukturo