Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni občini Velenje.

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je 11. avgusta 2020 razpisala nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 11. avgust 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Volilna enota lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Št. volilnih upravičencev
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 001 - BEVČE - Dom krajanov Bevče 328
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 002 - CIRKOVCE - OŠ Cirkovce 200
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 003 - GORICA prostori KS-I, Goriška c. 46 652
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 004 - GORICA prostori KS-II, Goriška c. 46 909
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 005 - GORICA - Osnovna šola Gorica - I 1.116
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 006 - GORICA - Osnovna šola Gorica - II 952
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 007 - KONOVO - Dom krajanov 830
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 008 - SELO-Avtocenter Celeia, PE Jakopec, Kosovelova 16 846
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 009 - Paka pri Velenju-Dom krajanov 667
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 010 - PESJE - Dom krajanov Pesje 1.069
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 011 - PLEŠIVEC - Osnovna šola 360
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 012 - PODKRAJ - Avto Korelc, Podkraj pri Velenju 10 r 760
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 013 - KAVČE - prostori KS 427
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 014 - STARO VELENJE - Vila Bianca 1.070
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 015 - STARA VAS - Komunalno podjetje Velenje, Koroška 3 815
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 016 - ŠALEK - Osnovna šola - I 788
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 017 - ŠALEK - Osnovna šola - II 787
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 018 - ŠENTILJ - Dom krajanov 927
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 019 - ŠKALE - Gasilski dom 1.051
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 020 - ŠMARTNO - Dom krajanov 1.216
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 021 - VINSKA GORA-Dom KS Vinska gora 1.572
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 022 - Velenje - Osnovna šola Mihe Pintarja Toledo - I 1.671
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 023 - Velenje - Osnovna šola Mihe Pintarja Toledo - II 984
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 024 - Velenje - prostori mestne četrti, Kersnikova 1-I 1.101
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 025 - Velenje - prostori mestne četrti, Kersnikova 1-II 972
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 026 - Velenje-skupni prostori, Kardeljev trg 7 952
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 027 - Velenje - prostori MČ - I, Kardeljev trg 5 571
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 028 - Velenje - prost. MČ - II, Kardeljev trg 5 571
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 029 - Velenje - Ljudska univerza 603
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 030 - Velenje-Sejna dvorana MO Velenje 757
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 031 - Velenje - Vrtec Velenje - enota Vila Mojca 621
133 - Velenje 01 - VOLILNA ENOTA 1 032 - Velenje - prostori MČ, Cesta Františka Foita 2 837
SKUPAJ 26.982