Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. Predlog sklepa o nadaljnji uporabi ukrepov iz Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, Novelacija št. 2, maj 2020, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

5. Predlog letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 in pokritje presežka odhodkov nad prihodki v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog soglasja k Rebalansu programa dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2020,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: generalni sekretar vlade

III. ZADEVE EU

7. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na izrednem zasedanju Evropskega sveta 17. in 18. julija 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za varovanje okolje in kmetijstvo Gruzije, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 21. in 22. julija 2020 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 163. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 30. junija in 1. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

11. Poročilo o udeležbi delegacije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 14. julija 2020 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

12. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s pripravo ustavno primernih dokumentov prostorskega razvoja, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s poenostavitvijo administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti,Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zdravje

15. Predlog odgovora na dopolnitev Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (št. U-I-184/20) ter pojasnilo o poteku postopka priprave predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za finance