Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na sklep, sprejet na 18. redni seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, v zvezi s poročilom o končani preiskavi suma pranja iranskega denarja, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Informacija o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021–2022,Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-20-0005 Twinning - Podpora pri ustanovitvi urada SIRENE v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

4. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za pravosodje preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za pravosodje

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

6. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 4. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za pravosodje

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 6. julija 2020 in Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 7. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za pravosodje

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 16. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Izhodišča za 75. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

11. Dopolnjena izhodišča za obisk državnega sekretarja Združenih držav Amerike Michaela Richarda Pompea 13. avgusta 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

12. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije 14. julija 2020 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

14. Poročilo o sodelovanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na ministrski konferenci o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski poti 22. in 23. julija 2020 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim komuniciranjem državnega sekretarja za nacionalno varnost, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z implementacijo ustavne pravice do pitne vode, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z ukrepi glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa, Predlagatelj: minister za zdravje

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom epidemiologov v Sloveniji, Predlagatelj: minister za zdravje