Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v k. o. 698 Pivola v lasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam vse k. o. 1316 Stara vas, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1129 Zagaj in v k. o. 17 Šalovci  v lasti Republike Slovenije in predlog za določitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 2095 Strahinj  v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski gozdovi, d. o. o., za upravljavca nepremičnin obe v k. o. 1115 Slovenske Konjice, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano