Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč vse v k. o. 660 Studenci na Mestno občino Maribor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog izdaje soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v k. o. 658 Koroška vrata v solasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

3. Predlog določitve Zavoda za gradbeništvo Slovenije za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o 708 Skoke, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

4. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za upravljavca nepremičnin na območju gradu Gradac, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za kulturo

5. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 1678 Otok II, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot solastnina Republike Slovenije do deleža 1/2, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljalca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, v k. o. 546 Spodnje Verjane, v k. o. 549 Radehova in v k. o. 555 Šetarova, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog določitve višine dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti