Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 71. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost pri uvozu, predlagatelj: minister za finance

3. Predlog določitve sprememb shem neposrednih plačil za leto 2021, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, predlagatelj: generalni sekretar vlade    

5. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem znanstveno-raziskovalne sfere, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbudami v zagon visoko-tehnoloških podjetij v povezavi z Interventnim zakonom, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

7. Predlog odgovora na poslansko pobudo Boštjana Koražije v zvezi z unovčenjem bonov za denar in donacijami bonov humanitarnim organizacijam, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

8. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ukinitvijo Komisije za preprečevanje korupcije, predlagateljica: ministrica za pravosodje    Gradivo

9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Ptuj, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti