Skoči do osrednje vsebine

70. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila zneska trošarin glavnih dveh energentov, kljub temu pa ostajata ceni obeh energentov še naprej 1 evro na liter.

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 28. julija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
- za bencine zviša z 0,37987 evra/liter na 0,38051 evra/l oziroma za 0,00064 evra/liter in- za plinsko olje za pogon zniža z 0,34663 evra/l na 0,34523 evra/l oziroma za 0,00140 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.

Vir: Ministrstvo za finance

Razrešitev in imenovanje članov strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih

Zaradi poteka mandata predsednici in nekaterim članom Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih je vlada na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala nove člane in članice.

Za predsednico Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih je za mandatno obdobje šestih let imenovana dr. Sonja Kump. Za člane in članice pa: 
- Suzana Kljun, ki jo je predlagala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,

- Bojana Sever, ki jo je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije,

- Sanja Leban Trojar, ki jo je predlagala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,

- mag. Jasna Kržin Stepišnik, ki jo je predlagalo Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah,

- Gregor Sepaher, ki ga je predlagalo Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije,

- dr. Borut Mikulec, ki ga je predlagala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,

- dr. Matej Forjan, ki ga je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za mandatno obdobje treh let je bila imenovana tudi Sonja Mlinarič, ki jo je predlagal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Razrešitev in imenovanje članov strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Zaradi poteka mandata predsedniku in dvanajstim članom Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje ter prejetih odstopnih izjav članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, je vlada na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala nove članice in člane.

V Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje se za mandatno obdobje šestih let imenujejo:
- Štefan István Varga, ki ga je predlagala Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost,

- dr. Boris Aberšek, ki ga je predlagala Univerza v Mariboru,

- dr. Janez Vogrinc, ki ga je predlagala Univerza v Ljubljani,

- dr. Gregor Jurak, ki ga je predlagala Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 

- dr. Milena Ivanuš Grmek, ki jo je predlagala Univerza v Mariboru,

- red. prof. dr. Branka Rotar Pance, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo,

- Boris Štih, ki ga je predlagala Zveza slovenskih glasbenih šol,

- mag. Marko Strle, ki ga je predlagalo Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije,

- Ajda Erjavec, ki jo je predlagalo Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije,

- Majda Jurkovič, ki jo je predlagala OŠ Toneta Čufarja,

- mag. Špela Drstvenšek, ki jo je predlagalo Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije,

- dr. Klemen Lah, ki ga je predlagal Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije – zveza,

- dr. Magdalena Šverc, ki jo je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zaradi odstopa se članstva razreši doc. dr. Kristjan Musek Lešnik, ki pa se ga na predlog Univerze na Primorskem imenuje za predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in sicer za mandatno obdobje šestih let.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport