Skoči do osrednje vsebine

Didaktičen film Bolje pripravljen kot poplavljen

V okviru projekta »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav« je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.

Namen filma je informirati oziroma seznaniti prebivalce z nekaterimi načini postavljanja zasilne protipoplavne zaščite. Tema je aktualna predvsem za prebivalce, ki živijo na poplavno ogroženem območju, saj se preko filma seznanijo z nekaterimi ukrepi, ki jih lahko sami izvedejo za zaščito sebe in svojih bližnjih ter za zaščito svojega imetja. Gluhim in naglušnim osebam je omogočeno spremljanje vsebine preko podnapisov in slovenskega znakovnega jezika. Didaktičen film je razdeljen tudi na 4 posamezne sklope.

Vabljeni k ogledu filma, ki ga najdete na povezavi:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si