Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 9. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Poročevalec: Tomaž Gantar

3. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019,Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

4. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2019 in načrtih prihodnjega sodelovanja, Poročevalec: dr. Anže Logar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji, Poročevalec: dr. Anže Logar

8. Predlog Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje2020–2030, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

9. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni COVID-19 in predlog ukrepov za izboljšanje odziva, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9A. Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9B. Seznam trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9C. Predlog posebnega vladnega projekta za zagotavljanje izdajanja odločb o karanteni na podlagi Zakona o nalezljivi boleznih, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Informacija o aktivnostih nevladnih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči ter njihovih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 30. majem 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

13. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2019,Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog odgovora na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede diskriminatornosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Simona Kustec Lipicer

15. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 1911-20-0005 Pridobitev 41 službenih stanovanj ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in obrambo v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Predlog za uvrstitev novega projekta 1811-20-0008 Obnova rezidence Veleposlaništva RS v Berlinu v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

20. Predloga stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite,Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije - Strategija EU za cepiva proti COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Priloge k sklepu Komisije o odobritvi sporazuma z državami članicami o nabavi cepiv proti COVID-

19 v imenu držav članic in s tem povezanimi postopki, Poročevalec: Tomaž Gantar

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 5. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

24. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem zasedanju obrambnih ministrov EU, ki je potekalo kot videokonferenca, 16. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije pri Evropski Uniji v Bruslju na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 13. julija 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora o diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala udeležencev v njihovem nacionalnem zračnem prostoru ali na ozemlju, Poročevalec: dr. Anže Logar

26A. Predlog soglasja k prestavitvi nastopa Republike Slovenije kot častne gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu iz leta 2022 v leto 2023, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

27. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini 27. in 28. julija 2020, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

28. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 23. julija 2020 v Republiki Poljski, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na avdio-video konferenci voditeljev Vzhodnega partnerstva 18. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

31. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualni mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije 30. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

32. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na avdio-video konferenci zasedanja zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) 25. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Poročilo o delovnem obisku v.d. ministra za Evropo in zunanje zadeve Republike Albanije Genta Cakaja 6. julija 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

34. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem 19. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

35. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Porabju 22. junija 2020 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

36. Poročilo o srečanju dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, z avstrijsko zvezno ministrico za ženske in integracijo dr. Susanne Raab 1. julija in z deželnim glavarjem dežele Koroške Petrom Kaiserjem 2. julija v Celovcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

36A. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski narodni skupnosti 17. junija 2020 na Hrvaškem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s kriznim dodatkom, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi delovanjem Mirovnega inštituta, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Mestne občine Maribor in regije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

40A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prevzemom strukture odločanja/vladanja v času epidemije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z raziskovalnim novinarstvom, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

43. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obravnavo mitnice, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ilegalnimi prehodi državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nasiljem nad bralci Ustave, Poročevalec: Aleš Hojs

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vojaško vajo Slovenske vojske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s preletom letal,Poročevalec: mag. Matej Tonin

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s popotresno pomočjo Republiki Hrvaški, Poročevalec: mag. Matej Tonin

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s promocijo slovenske kulture in umetnosti, Poročevalec: dr. Anže Logar

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z medicinsko inflacijo, Poročevalec: Tomaž Gantar                             

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z izjavami in ravnanji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

52. Predlog odgovora na poslansko pobudo Monike Gregorčič v zvezi z oskrbovanimi stanovanji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

53. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno poslansko pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

54. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič