Skoči do osrednje vsebine

Uspešno končan letošnji vojaški tabor

Od ponedeljka, 6., do nedelje, 19. julija, je na širšem območju Bohinjske Bele (vojašnica Boštjana Kekca, plezalna stena Iglica in vadbišče Mačkovec) v organizaciji Šole za častnike za polnoletne dijake srednjih šol in študente različnih fakultet potekal Vojaški tabor 2020. Namen tabora je promocija Slovenske vojske oziroma predstavitev življenja in dela v službi domovine. Tabor je vodil nadporočnik Miha Jost, dijaki in študenti pa so delovali v treh skupinah.

Letos je tabor, ki poteka že 21. leto zapored, končalo 82 udeležencev s 27 fakultet in 24 srednjih šol. Usposabljanje je potekalo v dveh fazah. Prva faza, ki je trajala od 6. do 12. julija, predstavlja uvodno delovanje in splošno seznanitev s Slovensko vojsko na ravni učne enote v okviru pridobivanja veščin v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici (v tem času so udeleženci spoznavali različne individualne veščine, plezali na plezalni steni in streljali z avtomatsko puško F2000). Druga faza, ki je trajala od 13. do 19. julija, predstavlja organizacijo in izvedbo taborjenja na vadišču Mačkovec s poudarkom na urjenju taktičnih postopkov ter pripravo na sklepno vajo (postopki vojaka na bojišču, premagovanje taktične steze, preživetje v naravi, premagovanje vodnih ovir, usposabljanje z bojnimi vozili ...). V vojaški tabor so bili aktivno vključeni kandidati 32. generacije Šole za častnike, ki so se preskusili v vlogah poveljnikov vodov, vodnih podčastnikov in poveljnikov oddelkov.

Udeleženci so se podrobno seznanili z vojaškim življenjem, s poudarkom na usposabljanju v terenskih razmerah. V okviru tabora, ki nekaterim omogoča opravljanje delovne prakse, se spletejo tudi nove socialne mreže ali razširijo obstoječe. Vojaški tabor je tudi izjemna priložnost, da se posameznik spozna z življenjem in delom v uniformi, kandidati Šole za častnike pa pridobijo odlično priložnost za vodenje.

Udeleženci vojaškega tabora med jutranjim postrojem in predajo poročila

Udeleženci vojaškega tabora med jutranjim postrojem in predajo poročila | Avtor Slovenska vojska