Skoči do osrednje vsebine

Zdravje in varnost delavcev v času pandemije in v času okrevanja

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes, 17. 7. 2020, sodeloval na neuradni video konferenci ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialne zadeve, ki jo je organiziralo nemško predsedstvo. Naslovna tema video konference je bila ''Socialna razsežnost evropskega okrevanja'', ministrice in ministri pa so razpravljali o prispevku trga dela in socialne politike k trajnostnemu okrevanju od družbenih, socialnih in gospodarskih posledic pandemije COVID-19 v EU.

Video konferenca je potekala v obliki treh vzporednih delavnic, ki so jih moderirali ministri tria. Teme delavnic so zaznamovale politične prioritete programa predsedovanja: za Evropo, kjer je socialna pravica realnost za vse, skupno razumevanje socialne pravice pa krepi evropsko gospodarstvo in je ključna za premagovanje socialnih in gospodarskih posledic pandemije COVID-19. Minister Cigler Kralj je vodil delavnico o prispevku zdravja in varnosti pri delu k okrevanju, kjer je izpostavil tudi svoja sedanja prizadevanja za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v luči dela na daljavo.

Kot je po konferenci v izjavi poudaril minister Cigler Kralj, je ''bila slovenska vlada, po mednarodnih ocenah, zelo uspešna pri hitrem in učinkovitem odpravljanju vseh posledic pandemije Covid-19. Pri vseh ukrepih je bil naš poudarek na potrebah ljudi. Izvedli smo ukrepe, ki ustrezajo resničnim potrebam - kar podpirajo tudi mednarodne raziskave. Med epidemijo pa je bil nedvomno eden izmed najpomembnejših vidikov zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu'', je med drugim poudaril minister.  

Minister je današnjo konferenco označil za pomembno priložnost za aktivno sodelovanje, ''saj smo se osredotočili na prihodnja dejanja, pri čemer pa smo naslovili tudi posledice pandemije Covid-19'', je izpostavil. ''Ponovno se je pokazalo, da smo lahko skupaj močnejši, če se podpiramo in spodbujamo drug drugega v dobrobit zaposlenih. Evropski komisiji je bilo poslano jasno sporočilo:  potrebujemo strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu, ki omogoča boljši odziv na opredeljene izzive'', je še zaključil svojo izjavo. 

Ministrice in ministri so se sicer na delavnici pod vodstvom Cigler Kralja odzvali na vprašanja, ki jih je pripravilo nemško predsedstvo in sicer, kako lahko zdravje in varnost pri delu prispevata k okrevanju po pandemiji, kateri ukrepi so se med krizo izkazali za posebej pomembne in učinkovite, kako lahko srednjeročno in dolgoročno izboljšamo zdravje in varnost pri delu ter kaj se lahko iz tega naučimo za novi Strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu.

Izbruh pandemije je namreč pokazal na velik pomen ukrepov zdravja in pogojev za varnost in zdravje pri delu na vseh področjih dejavnosti. Kako zagotoviti zdravje in varnost delavcev v času pandemije in v času okrevanja, je bilo in je pomembno vprašanje mnogih delodajalcev. Bolj kot kdaj koli prej je jasno, da je varovanje in spodbujanje varnosti in zdravja pri delu izrednega pomena za delavce, podjetja, sisteme socialne zaščite in celotno družbo.

Po „ponovnem odprtju“ gospodarstev se države članice soočajo z izzivom, da ugotovijo, v kolikšni meri morajo biti gospodarske dejavnosti skladne z ukrepi za varnost in zdravje pri delu, da bi se učinkovito borile proti pandemiji in se izognile ponovni ustavitvi družbenega in gospodarskega življenja. Sprejeti je treba ukrepe za prekinitev verig okužb, varovanje zdravja in varnosti zaposlenih ter ponovno vzpostavitev gospodarske dejavnosti, pri čemer je treba srednjeročno ravnati krivuljo okužb. Kljub temu morajo varnostni in zdravstveni ukrepi obravnavati vse dele gospodarske verige in zahtevati rešitve, ki odražajo vrsto opravljenega dela in tveganje izpostavljenosti-vključno z morebitnimi možnostmi za interakcijo z ljudmi s sumom na COVID-19 in kontaminacijo delovnega okolja. Ukrepi vključujejo politike podjetij o minimalni razdalji, pokrivanju ust in nosu, ravnanju z zaposlenimi z respiratornimi simptomi in postopkih za obravnavanje sumljivih primerov.