Skoči do osrednje vsebine

Na razpisu Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa uspešni trije slovenski projekti

Evropska komisija bo s programom Instrument za povezovanje Evrope (IPE) finančno podprla tri slovenske projekte v skupni višini 11.138.604 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Na oktobra 2019 objavljeni razpis (IPE Promet 2019), z okvirnim proračunom v višini 1,4 milijarde evrov, je prispelo 262 prijav iz vseh 27 držav članic, s katerimi je bilo zaprošenih 4,5 milijard evrov evropskih sredstev.

Slovenski prijavitelji so skupaj oddali pet predlogov za sofinanciranje projektov, v skupni višini 33,33 milijonov evrov. Med 130 izbranimi projekti so trije projekti slovenskih upravičencev, ki jim je predlagana finančna pomoč v skupni višini 11,14 milijonov evrov evropskih sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo je uspešno prijavilo projekt »Vozlišče Ljubljana: priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo odsekov in železniških postaj v Ljubljani«, za kar je Evropska komisija odobrila sofinanciranje v višini 85 % upravičenih stroškov oziroma 8,46 milijonov evrov evropskih sredstev. Projekt se nanaša na prioriteto razpisa Ukrepi na vozliščih jedrnega omrežja TEN-T, vključno z mestnimi vozlišči (potniški promet). V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija za nadgradnjo glavne postaje Ljubljana in ljubljanskih postaj Šiška, Moste, Zalog ter železniških prog med njimi.

Podjetje Truck Terminal d. o. o. je uspešno prijavilo projekt »Tir Truck Park Sermin«, katerega namen je novogradnja 301 parkirnega mesta za tovornjake v Kopru, s standardom srebrnega nivoja po evropskih parkirnih standardih. Projekt se nanaša na prioriteto razpisa Varna in varovana infrastruktura, vključno s parkirišči na cestnem jedrnem omrežju TEN-T. Predlagano je sofinanciranje v višini 51% upravičenih stroškov, kar predstavlja 2,51 milijona evrov evropskih sredstev.

Luka Koper, d.d. kot slovenski partner sodeluje v mednarodnem partnerskem projektu »European Flagship Action for cold ironing in ports (EALING)«, ki ga koordinira pristanišče v Valenciji. Nanaša se na prioriteto razpisa Pomorske avtoceste. Namen slovenskega dela projekta je priprava dokumentacije za gradnjo sistema za napajanje ladij z obale na priveznem mestu za ro-ro barke v 3. bazenu pristanišča Koper. Za Luko Koper d. d. je predlagano sofinanciranje v višini 50% upravičenih stroškov, kar predstavlja 161.250 evrov evropskih sredstev.